Versterk je uitstraling inhoudsopgave

Home > Versterk je uitstraling inhoudsopgave

INHOUD

Dankwoord

1 Ontdek je uitstraling

Over het vergroten van je persoonlijke kracht. Het opmerken van subtiele signalen en je eigen ‘energiestijl’. Het gebruiken van je intuïtie als innerlijk kompas.

2 Kracht en kwetsbaarheid

Over de zes ‘krachtstappen’ die je kunt zetten om meer uit je leven te halen. Hoe je constructief om kunt gaan met stemmingswisselingen. Waarom en hoe je je gevoeligheid als een geschenk kunt ervaren. Gevoeligheid en overgevoeligheid van elkaar onderscheiden. Hoe je optimaal denken kunt bevorderen en gemotiveerd kunt blijven.

Met intuïtie-oefeningen om je kracht en kwetsbaarheid in balans te brengen.

3 Succes, vervulling en doelen

Over wat je kunt doen om je zelfbeeld en je zelfvertrouwen te vergroten. Hoe je jezelf kunt helpen om je doelen te bereiken. Hoe je echt voldoening kunt ervaren.

Met intuïtie-oefeningen om je daadkracht te stimuleren.

4 De kracht van het heden

Over genieten van je leven door met je aandacht meer in het heden te zijn. Hoe intuïtieve aandacht je welzijn bevordert.

Met intuïtie-oefeningen om je energie meer naar het heden te brengen en die zo meer tot je beschikking te krijgen.

5 Ki-kracht voor je uitstraling

Over hoe onderlinge energie-uitwisselingen op je inwerken. Hoe je negatieve energie kunt neutraliseren en positieve energie meer toe kunt laten. Het ervaren van je ki-kracht (en het verschil met spierkracht). Hoe je door centreren op een dynamische manier ontspannen kunt zijn. Drie stappen om je uitstraling te versterken.

6 Energetische bescherming

Over hoe je jezelf kunt afschermen zonder je te af te sluiten. Hoe je relaties helder houdt en negatieve verbindingen loslaat. Hoe je drukte en stress over het maken van keuzes kunt voorkomen. Hoe je je kind kunt helpen zichzelf te helpen.

Met krachtig werkende uitstralingsoefeningen om ballast los te laten en ongewenste energie buiten je energieveld te houden.

7 Je intuïtienetwerk

Over hoe je je intuïtieve potentieel meer kunt benutten in je dagelijks leven. Hoe je je energieveld kunt opladen.

Met intuïtie-oefeningen om optimale keuzes te maken.

T Test je uitstraling

Een test die je een idee geeft over je uitstraling als geheel, maar ook over welke thema’s en welke intuïtiecentra of bewustzijnsniveaus aandacht verdienen bij jou.

8 Contact

Over openstaan voor nieuwe inspirerende contacten. Hoe je nieuwe contacten legt. ‘Geluksprincipes’ die je gelijk kunt gebruiken. Het wakker houden van je sensualiteit. Een positief ‘ontmoetingsgevoel’ creëeren. Gemakkelijker communiceren. Weten wat je nodig hebt. Omgaan met kritiek én omgaan met waardering.

Met intuïtie-oefeningen om kansen te zien, succesvol gedrag te stimuleren en vanuit je hart contacten te leggen.

9 Lichaamsbewustzijn, presentatie en aantrekkingskracht

Over het vergroten van je aantrekkingskracht. Op je gemak zijn met jezelf en je goed kunnen afstemmen op een ander. Hoe lichaamsbewustzijn je van stress kan bevrijden. Het ontmoeten van je intuïtieve zelf. Je niet in een leeftijdhokje laten duwen.

Met intuïtie-oefeningen om je energie beter door te laten stromen en je creativiteit en levensplezier de ruimte te geven.

10 Kwantumbewustzijn

Over hoe het besef dat alles uit energie bestaat ons wereldbeeld verandert. Onzichtbare communicatie en onderlinge verbondenheid. Water als spiegel van ons bewustzijn.

Met intuïtie-oefeningen om positieve veranderingen op gang te brengen.

11 Inspireer jezelf

Over constructief met je emoties omgaan. Baas zijn in je eigen brein. Jezelf meer kansen geven. Het bekijken van meer dimensies van je geest. Het door mentale oefening positief stimuleren van de motorische gebieden in je hersenen. Het stimuleren van positieve gewoonten. Onderzoeken wat jij uitstraalt.

Met intuïtie-oefeningen om je kwaliteiten verder te ontwikkelen.

12 Ruimte voor jezelf

Over op een zorgvuldige manier met je tijd en energie omgaan; rekening houden met anderen zonder jezelf daarbij te vergeten. Jezelf een fijn leven gunnen. Beperkende en verruimende verplichtingen en de frustraties van onredelijke verwachtingen. Het omgaan met teleurstellingen. Het belang van het evenwicht tussen geven en ontvangen. Zelf verantwoordelijkheid nemen. Het verschil tussen agressief en assertief gedrag.

Met intuïtie-oefeningen om je assertiviteit te bevorderen.

13 Je innerlijke kind

Over hoe het kind in jezelf nog steeds aanwezig is en een rol speelt in je dagelijks leven. Hoe het koesteren van je innerlijk kind, gemoedsrust, intuïtie en creativiteit bevordert. Hoe je helende hartenergie kunt uitstralen. Hoe geduld verlichting brengt. Hoe je liefdevolle energie in je uitstraling kunt opwekken.

Met intuïtie-oefeningen om je innerlijk kind liefde te geven.

14 Inspireren versus domineren

Over positief en negatief werkende uitstraling; het verschil tussen de invloed van machtzoekers of ‘magnetische persoonlijkheden’ en mensen met een krachtige maar positieve uitstraling. Hoe elk nieuw inzicht je meer ruimte geeft. Waarom je geluk niet uit moet stellen.

Met intuïtie-oefeningen om meer geluk in je leven toe te laten.

Geraadpleegde bronnen 
Over de auteur

De uitstraling van…

 • Kristel Zweers
 • Wouter van der Goes
 • Danny Rook
 • Ruben van der Meer
 • Lizelotte van Dijk
 • Horace Cohen
 • Barbara Karel
 • Vivian Ewbank-Reijs
 • Victoria Koblenko
 • Eddy Zoëy
 • Sara Kroos