Veelgestelde vragen

Onderwerp

 • Opleiding
 • Workshop
 • Reading
 • Betalingen
 • Algemeen

Als je je wilt inschrijven voor de opleiding ontvangen we graag je aanmelding via ons online aanmeldingsformulier. Op grond van je aanmelding bekijken we of je kunt deelnemen aan opleiding. Enkele dagen na het insturen van je aanmelding kun je een reactie van ons verwachten.

Als je je wilt inschrijven voor de opleiding ontvangen we graag je aanmelding via ons online aanmeldingsformulier. Op grond van je aanmelding bekijken we of je kunt deelnemen aan opleiding. Enkele dagen na het insturen van je aanmelding kun je een reactie van ons verwachten.

Binnen het Centrum voor Effectieve Intuïtie werken we op HBO-denk en werkniveau. Dat geldt dus ook voor de opleiding Intuïtie Practitioner. Er gelden géén speciale (voor)opleidingseisen. Een HBO-denk- en werkniveau wil niet zeggen dat je ook daadwerkelijk een HBO-opleiding moet hebben gevolgd. Wij vinden het belangrijker dat je naar jezelf wilt en durft te kijken, open kunt staan voor wat je in de opleiding aangeboden wordt en dit toepast, en gemotiveerd bent om je te ontwikkelen.

Nee. Je kunt na ieder jaar besluiten verder te gaan. Het is geen verplichting om 3 of 4 jaar te doen.

In algemene zin gaat de studiebelasting van de opleiding erover dat je de aangereikte stof op allerlei momenten in je dagelijks leven leert toe te passen en dat je je intuïtie als een heel praktisch instrument leert te gebruiken. Je bereidheid om daar ruimte voor te maken is belangrijk. Overige vormen van studiebelasting zijn:

Het eerste jaar omvat acht lesdagen, die ongeveer om de 6 weken op zaterdag (start in april) of zondag (start in november) of vrijdag (start in april en november) plaatsvinden (van 10:00 tot 15:30 uur). Tussentijds vinden studiegroepen plaats, waaraan per jaar 30 uur wordt besteed, exclusief de verslaglegging aan de docent. Buiten de lesdagen om is er de mogelijkheid om persoonlijke begeleiding te krijgen, daar zijn geen extra kosten aan verbonden.

Het tweede jaar is op dezelfde wijze opgezet als het eerste jaar, alleen vinden de lesdagen plaats op zaterdagen.

Het derde jaar bestaat uit zeven lesdagen, eens per maand (op zaterdag). Verder wordt er in totaal nog zo’n 20 uur aan studietijd besteed.

Het Centrum voor Effectieve Intuïtie voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs en is daarom geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Lees meer hierover.

Ook heeft het Centrum voor Effectieve Intuïtie het NRTO keurmerk en is erkend door KTNO en BATC.

Nee, dat is niet verplicht om te volgen voordat je de opleiding start. We raden deze activiteiten wel van harte aan als voorbereiding op je start in de opleiding.

Het volgen van een reading kan een krachtige impuls geven aan je ontwikkeling. Dit kan een toegevoegde waarde geven bij de start van opleiding. Het is geen voorwaarde om deel te nemen aan de opleiding. We adviseren om een reading te laten doen bij het Centrum voor Effectieve Intuïtie of bij een reader die aangesloten is bij de Beroepsorganisatie voor Aurareaders. Hierdoor ben je er zeker van dat de reading aansluit bij onze werkwijze.

Het volgen van de 1 daagse training ‘intuïtie en hoogsensitiviteit’ geeft je een goede indruk van wat de opleiding je kan bieden. Het is een eerste kennismaking met de onderwerpen waar je in de opleiding verder op doorgaat. De workshop is dus een mooie “warming up” voor de opleiding.

Wij vinden het belangrijk dat onze activiteiten, waaronder de opleiding, toegankelijk zijn voor veel mensen. Dat is gedreven door onze ideële instelling: we willen graag veel mensen inspireren om het beste uit zichzelf te halen en het beste te betekenen voor zichzelf, anderen en de wereld.

De prijs van de opleiding is gebaseerd op wat je aangeboden krijgt: de lessen, de lesdagen, de persoonlijke begeleiding en de telefonische of zoom coachingconsulten waar je gebruik van kunt maken.

Er kan ook in termijnen betaald worden; 1 aanbetaling en 8 termijnen.

Alle programma’s van het Centrum voor Effectieve Intuïtie staan om te beginnen ten doel van je persoonlijke ontwikkeling. Je wordt bewuster van je kwaliteiten, je krijgt meer inzicht in wat voor jou in het leven belangrijk is en hoe je je leven op een heel praktische manier meer in lijn kunt brengen hiermee. Het contact met je intuïtie (innerlijke wijsheid) wordt gestimuleerd. Je leert hoe je antwoorden op vragen en oplossingen voor problemen in jezelf kunt vinden. Hoe je meer balans en innerlijke rust kunt krijgen. Balans bijvoorbeeld tussen wat je vanuit je hoofd denkt en vanuit je hart voelt. Je leert hoe je je gevoeligheid als kracht kunt inzetten en hoe mindfulness te integreren in je dagelijks leven. Tegelijkertijd leer je dit toe te passen in de werkzaamheden en activiteiten die je hebt. Je persoonlijke ontwikkeling staat dus centraal maar het heeft een heel direct effect op alles in je leven.

De opleiding Intuïtie Practitioner bij het Centrum voor Effectieve Intuïtie geeft verdieping van kwaliteit in je persoonlijk leven en werk. Onze opleiding wordt veel ingezet als bijscholing voor mensen die in mensgerichte beroepen werken, bijvoorbeeld als coach, teamleider, leerkracht, directeur, zelfstandig ondernemer. Als je na de basisopleiding van 3 jaar nog verder wilt kun je je in het Traject Professioneel Auralezen/Professioneel Intuïtie Practitioner laten opleiden tot professioneel auralezer of Intuïtie Practitioner.

De opleiding is een investering in jezelf, waarover veel cursisten zeggen: “dit is de beste investering in mezelf die ik ooit gedaan heb en niet had willen missen.” Maar zeker ook in je werk door het direct toepasbare karakter. Vooral in mensgerichte beroepen is de geleerde kennis ruim inzetbaar.

In de eerste drie jaren van de opleiding Intuïtie Practitioner is het vooral belangrijk dat je vertrouwen opbouwt in je eigen intuïtieve vermogen. Het is daarom belangrijk dat er alle ruimte is voor de deelnemer om zelf te ervaren en experimenteren. Je krijgt daarvoor duidelijke richtlijnen mee. Uiteraard is supervisie ook belangrijk. Er wordt maandelijks gekeken of je op de juiste manier bezig bent en of je de aangereikte lesstof en persoonlijke aanwijzingen goed toepast. Om hier optimaal in begeleid te kunnen worden, wordt van de deelnemers gevraagd om maandelijks een verslag te doen van de eigen en gezamenlijke ervaringen. Opmerkingen, vragen of kanttekeningen worden of klassikaal of individueel behandeld. Er is alle ruimte voor het oefenen op een veilige en verantwoorde manier en er wordt ingegrepen als er onjuistheden zijn.. Aan het eind van elk lesjaar is er een persoonlijke evaluatie opdracht. Waarbij gekeken wordt of het geleerde voldoende praktisch kan worden toegepast. Er wordt dan gekeken naar voldoende of onvoldoende.

Het professionalisatiejaar (of 4e jaar) neemt wat dat betreft een andere plek in. Aangezien mensen na dit jaar op professionele wijze invulling willen gaan geven aan hun intuïtie door bijvoorbeeld 1 op 1 sessies te gaan geven. De toetsing gaat niet meer per maand en klassikaal, maar individueel en per opdracht. Ook wordt er per leeronderwerp bekeken op voldoende of onvoldoende. Leeronderwerpen zijn bijvoorbeeld

 • zelfreflectie
 • opbouw reading, hoofd en bijzaken kunnen onderscheiden
 • helder en nuchter diepgaande thema’s kunnen duiden
 • omgang met cliënten
 • praktisch toepassen intuïtie in persoonlijk leven
 • zelfzorg
 • etc.

De uitgebreide lijst “Examinering professionalisatiejaar” verkrijg je bij aanvang van het vierde jaar.

Herkansing is enkel relevant met betrekking tot het vierde jaar, omdat examinering enkel in dit jaar van toepassing is. Een student kan in aanmerking komen voor herkansing wanneer deze door overmacht minder tijd en ruimte heeft kunnen creëren voor zichzelf om een voldoende niveau te behalen voor of op de laatste dag van dit traject. De mogelijkheid wordt geboden om zelfstandig door te gaan met de nog te maken opdrachten, hier supervisie voor te krijgen zoals in het vierde jaar wordt gegeven en op een later (in onderling overleg af te spreken) moment dit jaar alsnog officieel af te ronden.

Bij de jaren 2-3-4 wordt van tevoren gekeken of je het voorgaande jaar zeker voor 80 % aanwezig bent geweest en je alle persoonlijke opdrachten gedaan hebt. Daarnaast of het volgende lesjaar aansluit bij je ontwikkeling

Je kunt in Mijn Account inloggen via onze leeromgeving. Deze is te vinden helemaal rechtsboven het scherm.

Stuur je een email naar admin@effectieveintuitie.nl met je verzoek. We berekenen wat er nog betaald moet worden, want het totaalbedrag voor termijnbetalingen is iets hoger dan als je in één keer betaald. Je ontvangt van ons een factuur met een link om eenvoudig online te kunnen betalen. We berekenen een extra bedrag van €25 voor administratiekosten. Betaal altijd via de digitale link die je ontvangt op deze factuur, nooit zomaar op onze bankrekening.

Al jouw facturen kun je vinden in Mijn Account als je ingelogd bent in de leeromgeving van onze website. Ook je betaaltermijn facturen kun je hier vinden.

Inschrijven voor de workshops kan online in onze webshop.

Je hoeft je niet voor te bereiden op deze introductieworkshop.

Tijdens deze 1 daagse training willen we de deelnemers graag zelf de werking van aura’s en chakra’s laten ervaren. We hebben gemerkt dat het dan helpt als deelnemers al enige voorkennis hebben van aura’s en chakra’s, maar dit is geen must.

Wij werken voor de readings met een klein team van professionele readers. Mensen die allemaal de opleiding, inclusief het Traject Professioneel Auralezen, bij ons succesvol hebben afgerond, lid zijn van de Beroepsorganisatie voor Aurareaders, jaarlijks bijscholing volgen en regelmatig readings verzorgen. Als je behoefte hebt om te weten of de reader bij je past, voel je dan uitgenodigd om dat te bespreken bij het maken van een afspraak.

Een afspraak voor een reading kun je bij voorkeur telefonisch maken. Je bereikt ons op 023-524 88 63. Mocht het telefonisch niet lukken, dan zijn we ook bereikbaar via onze contactpagina.

Je kunt door in te loggen in de Mijn Account van de leeromgeving van onze website alle facturen vinden.

Je kunt in Mijn Account inloggen via onze leeromgeving.

Om een (termijn)betaling te kunnen betalen moet je altijd inloggen in Mijn Account op de leeromgeving van onze website.

Stuur je een email naar admin@effectieveintuitie.nl met je verzoek. We berekenen wat er nog betaald moet worden, want het totaalbedrag voor termijnbetalingen is iets hoger dan als je in één keer betaald. Je ontvangt van ons een factuur met een link om eenvoudig online te kunnen betalen. We berekenen een extra bedrag van €25 voor administratiekosten. Betaal altijd via de digitale link die je ontvangt op deze factuur, nooit zomaar op onze bankrekening.

Allereerst geldt het standaardbedrag alleen als er in 1x betaald wordt. Daarbij is het proces van termijnbetalingen volledig geautomatiseerd. Deze aanpassing moet handmatig gebeuren. Er moet een nieuwe factuur worden gemaakt en alle termijnfacturen moeten worden gecrediteerd. Dat is allemaal extra, handmatig werk.

De prijzen van onze workshops en andere diensten staan in de shop. De kosten van de opleiding Intuïtie Practitioner vind je op de pagina van de opleiding.

Wij organiseren geen informatieavonden of open dagen. We willen je graag kennis laten maken door zelf te ervaren hoe onze activiteiten voor jou werken en doorwerken.

De 1-daagse training “Intuïtie en Hoogsensitiviteit” geeft je een goede indruk van wat de opleiding je kan bieden. Het is een eerste kennismaking met de onderwerpen waar je in de opleiding verder op doorgaat.

Voor de opleiding Intuïtie Practitioner wordt er periodiek een online proefles aangeboden. Je kunt je daarvoor inschrijven op de opleiding pagina.

Een reading verdiept het inzicht in jezelf en in de stappen die je aan het zetten bent in je persoonlijke ontwikkeling. Met een reading kun je meer inzicht krijgen over of het passend voor je is om een opleiding zoals de onze te volgen.

Daarnaast geven we regelmatig webinars over een verscheidenheid van onderwerpen.

Je hoeft niet hoogsensitief te zijn om van ons aanbod te kunnen profiteren.

Iedereen heeft een gevoelige kant, iedereen heeft de stem van intuïtie in zich en iedereen leest ook energie (bijvoorbeeld als je merkt of de sfeer ergens goed is of juist niet). Hoogsensitieve mensen ervaren dit soms sterker dan gemiddeld. Onze activiteiten zijn geschikt voor iedereen die interesse heeft om de wijsheid en de kracht die in je intuïtie zit op een praktische manier in te zetten en verder te ontwikkelen. Om hiermee je persoonlijke effectiviteit te te vergroten.

Ja, uiteraard is de website beveiligd. Dat kun je zien aan https en het slotje in de URL-balk. Dat geeft aan dat de website is beveiligd middels een SSL-certificaat. Daarnaast hebben we ook nog andere maatregelen genomen om jullie en onze gegevens te beveiligen.

Dit adres is geen bezoekadres, maar enkel waar de activiteiten plaatsvinden.

Hier kunnen twee verschillende redenen voor zijn. In sommige gevallen kan het zijn dat je verschillende emailadressen hebt opgegeven. Bijvoorbeeld emailadres 1 voor deelname aan een meditatie en emailadres 2 voor het doen van de quiz. In dat geval krijg je op verschillende emailadressen dezelfde email binnen. Daarbij hanteren we verschillende emaillijsten om contacten te segmenteren. Het kan dus zijn dat je nog op een andere emaillijst staat. Onderaan een ontvangen email heb je altijd de mogelijkheid om je uit te schrijven. Het kan dus zijn dat het uitschrijven meerdere keren nodig is.

Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We zullen je zo snel mogelijk van de gewenste informatie proberen te voorzien.

Ervaringen van anderen

Dit zeggen onze cursisten over het Centrum

Lilian de Roever
Lilian de Roever Therapeut

Hooggevoeligheid kan je kwetsbaar maken, zeker als je je daar niet van bewust bent. Als je daar goed mee om leert gaan, zoals in deze opleiding gebeurt, maakt het je sterk en rijk! Het is ook erg fijn om in de opleiding met mensen om te gaan met gelijke ervaringen: het samen werken en leren met en van elkaar ervaar ik als een warm bad. Ondertussen geniet ik met volle teugen van alles wat deze geweldige opleiding mij brengt!

Jaco den Haan
Jaco den Haan Hovenier

Ik heb gemerkt dat ik daardoor mijn eigen ervaringen serieuzer ben gaan nemen. De veilige en respectvolle sfeer in de opleiding moedigde me aan me meer te openen. De handvaten die me tijdens de opleiding zijn aangereikt, gebruik ik zeer geregeld in mijn dagelijks leven. Ze geven me veel zelfvertrouwen. Ik voel elke dag weer hoe ik ben gegroeid. Dat is een fantastische ervaring!

Liane Kuijper
Liane Kuijper Fotografe

Voor mij is deze opleiding het mooiste cadeau dat ik mezelf heb gegeven. Al met al kan ik dus zeggen dat mijn leven een hele andere wending heeft gekregen. Het is hard werken maar het is het mooiste dat ik tot nu toe gedaan heb. Had ik dit allemaal kunnen bedenken voor dat ik deze opleiding startte? Nee, absoluut niet. Het heeft mijn verwachtingen ver overtroffen. Ik gun het echt iedereen. Ik voel me vrijer, lichter en vooral gelukkiger met mezelf.

Heb je interesse in onze academie of één van onze andere producten?

Plan dan eenvoudig online een gratis en vrijblijvende intake met Annette.

Plan een meet & Greet

Download ons gratis E-book!

Geschreven door Annette van den Berg

Wil je leren vertrouwen op je intuïtie? En leren hoe je je intuïtie heel bewust aan kunt spreken en inzetten in je dagelijks leven? Dan is zelfzorg heel belangrijk. In dit e-book ontdek je in hoeverre jij je intuïtie op dit moment gebruikt en hoe het met jouw zelfzorg is gesteld.

Bekijk het E-book