skip to Main Content
Veel gestelde vragen

Hoe kan ik me inschrijven voor de opleiding?

Als je je wilt inschrijven voor de opleiding ontvangen we graag je aanmelding via ons online aanmeldingsformulier.

Op grond van je aanmelding bekijken we of je kunt deelnemen aan opleiding. Enkele dagen na het insturen van je aanmelding kun je een reactie van ons verwachten.

Bestaat er de mogelijkheid tot een kennismakingsgesprek?

Als je vragen hebt over de opleiding dan verwijzen we je allereerste naar onze informatiepagina over de opleiding.

Mocht je vervolgens oprechte interesse en vragen hebben dan kun je op die pagina ook een kennismakingsafspraak maken met Annette van den Berg. Zij kan al je vragen over de opleiding beantwoorden.

Wat is de benodigde vooropleiding?

Binnen het Centrum voor Effectieve Intuïtie werken we op HBO-denk en werkniveau. Dat geldt dus ook voor de opleiding Intuïtie Practitioner. Er gelden géén speciale (voor)opleidingseisen. Een HBO-denk- en werkniveau wil niet zeggen dat je ook daadwerkelijk een HBO-opleiding moet hebben gevolgd. Wij vinden het belangrijker dat je naar jezelf wilt en durft te kijken, open kunt staan voor wat je in de opleiding aangeboden wordt en dit toepast, en gemotiveerd bent om je te ontwikkelen.

Ik heb al een andere opleiding op dit gebied gevolgd, is er vrijstelling voor 1 of meerdere lesjaren mogelijk?

Nee, dat is niet mogelijk. We gebruiken de methode effectieve intuïtie die door Carolina Bont is ontwikkeld. Deze methode is uniek en wordt enkel op deze opleiding gegeven. Deze geeft gelijk een veel diepere en effectievere toegang tot je intuïtie. De lesmethode en lessen zijn zo gemaakt dat ieder op zijn/haar eigen niveau kan leren. D.w.z. elke deelnemer kan er optimaal uithalen wat op zijn/haar niveau van belang is voor groei en ontwikkeling. Daarbij bouwt elk lesjaar verder op het jaar ervoor en is kennis van de eerdere behandelde onderwerpen van het grootste belang om de daarop komende lessen goed te kunnen volgen en begrijpen.

Leg ik me vast voor 3 of 4 jaar?

Nee. Je kunt na ieder jaar besluiten verder te gaan. Het is geen verplichting om 3 of 4 jaar te doen.

Wat is de studiebelasting?

In algemene zin gaat de studiebelasting van de opleiding erover dat je de aangereikte stof op allerlei momenten in je dagelijks leven leert toe te passen en dat je je intuïtie als een heel praktisch instrument leert te gebruiken. Je bereidheid om daar ruimte voor te maken is belangrijk. Overige vormen van studiebelasting zijn:

Het eerste jaar omvat acht lesdagen, die ongeveer om de 6 weken op zaterdag (start in april) of zondag (start in november) of vrijdag (start in april en november) plaatsvinden (van 10:00 tot 15:30 uur). Tussentijds vinden studiegroepen plaats, waaraan per jaar 30 uur wordt besteed, exclusief de verslaglegging aan de docent. Buiten de lesdagen om is er de mogelijkheid om persoonlijke begeleiding te krijgen, daar zijn geen extra kosten aan verbonden.

Het tweede jaar is op dezelfde wijze opgezet als het eerste jaar, alleen vinden de lesdagen plaats op zaterdagen.

Het derde jaar bestaat uit zeven lesdagen, eens per maand (op zaterdag). Verder wordt er in totaal nog zo’n 20 uur aan studietijd besteed.

Is de opleiding erkend en/of is geregistreerd?

Het Centrum voor Effectieve Intuïtie voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs  en is daarom geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Lees meer hierover.

Ook heeft het Centrum voor Effectieve Intuïtie het NRTO keurmerk en is erkend door KTNO en BATC.

Is het volgen van de reading en de workshop verplicht?

Nee, dat is niet verplicht om te volgen voordat je de opleiding start. We raden deze activiteiten wel van harte aan als voorbereiding op je start in de opleiding.

Het volgen van een reading kan een krachtige impuls geven aan je ontwikkeling. Dit kan een toegevoegde waarde geven bij de start van opleiding. Het is geen voorwaarde om deel te nemen aan de opleiding. We adviseren om een reading te laten doen bij het Centrum voor Effectieve Intuïtie of bij een reader die aangesloten is bij de Beroepsorganisatie voor Aurareaders. Hierdoor ben je er zeker van dat de reading aansluit bij onze werkwijze.

Het volgen van de workshop “Intuïtie Activering en Zelfbescherming” geeft je een goede indruk van wat de opleiding je kan bieden. Het is een eerste kennismaking met de onderwerpen waar je in de opleiding verder op doorgaat. De workshop is dus een mooie “warming up” voor de opleiding.

Waar is de prijs van de opleiding op gebaseerd?

Wij vinden het belangrijk dat onze activiteiten, waaronder de opleiding, toegankelijk zijn voor veel mensen. Dat is gedreven door onze ideële instelling: we willen graag veel mensen inspireren om het beste uit zichzelf te halen en het beste te betekenen voor zichzelf, anderen en de wereld.

De prijs van de opleiding is gebaseerd op wat je aangeboden krijgt: de lessen, de lesdagen, de persoonlijke begeleiding en de telefonische coachingconsulten waar je gebruik van kunt maken.

De kosten van de opleiding bedragen in de eerste 3 jaar € 1695 per jaar. Er kan ook in termijnen betaald worden; 1 aanbetaling en 8 termijnen. De totale kosten bedragen dan € 1749.

Wat kan ik worden met deze opleiding?

Alle programma’s van het Centrum voor Effectieve Intuïtie staan om te beginnen ten doel van je persoonlijke ontwikkeling. Je wordt bewuster van je kwaliteiten, je krijgt meer inzicht in wat voor jou in het leven belangrijk is en hoe je je leven op een heel praktische manier meer in lijn kunt brengen hiermee. Het contact met je intuïtie (innerlijke wijsheid) wordt gestimuleerd. Je leert hoe je antwoorden op vragen en oplossingen voor problemen in jezelf kunt vinden. Hoe je meer balans en innerlijke rust kunt krijgen. Balans bijvoorbeeld tussen wat je vanuit je hoofd denkt en vanuit je hart voelt. Je leert hoe je je gevoeligheid als kracht kunt inzetten en hoe mindfulness te integreren in je dagelijks leven. Tegelijkertijd leer je dit toe te passen in de werkzaamheden en activiteiten die je hebt. Je persoonlijke ontwikkeling staat dus centraal maar het heeft een heel direct effect op alles in je leven.

De opleiding Intuïtie Practitioner bij het Centrum voor Effectieve Intuïtie geeft verdieping van kwaliteit in je persoonlijk leven en werk. Onze opleiding wordt veel ingezet als bijscholing voor mensen die in mensgerichte beroepen werken, bijvoorbeeld als coach, teamleider, leerkracht, directeur, zelfstandig ondernemer. Als je na de basisopleiding van 3 jaar nog verder wilt kun je je in het Traject Professioneel Auralezen/Professioneel Intuïtie Practitioner laten opleiden tot professioneel auralezer of Intuïtie Practitioner.

De opleiding is een investering in jezelf, waarover veel cursisten zeggen: “dit is de beste investering in mezelf die ik ooit gedaan heb en niet had willen missen.” Maar zeker ook in je werk door het direct toepasbare karakter. Vooral in mensgerichte beroepen is de geleerde kennis ruim inzetbaar.

Zijn er de toetsingen, examinering en herkansingen? Hoe is dat geregeld?

In de eerste drie jaren van de opleiding Intuïtie Practitioner is het vooral belangrijk dat je vertrouwen opbouwt in je eigen intuïtieve vermogen. Het is daarom belangrijk dat er alle ruimte is voor de deelnemer om zelf te ervaren en experimenteren. Je krijgt daarvoor duidelijke richtlijnen mee. Uiteraard is supervisie ook belangrijk. Er wordt maandelijks gekeken of je op de juiste manier bezig bent en of je de aangereikte lesstof en persoonlijke aanwijzingen goed toepast. Om hier optimaal in begeleid te kunnen worden, wordt van de deelnemers gevraagd om maandelijks een verslag te doen van  de eigen en gezamenlijke ervaringen. Opmerkingen, vragen of kanttekeningen worden of klassikaal of individueel behandeld. Er is alle ruimte voor het oefenen op een veilige en verantwoorde manier en er wordt ingegrepen als er onjuistheden zijn.. Aan het eind van elk lesjaar is er een persoonlijke evaluatie opdracht. Waarbij gekeken wordt of het geleerde voldoende praktisch kan worden toegepast. Er wordt dan gekeken naar voldoende of onvoldoende.

Het professionalisatiejaar (of 4e jaar) neemt wat dat betreft een andere plek in. Aangezien mensen na dit jaar op professionele wijze invulling willen gaan geven aan hun intuïtie door bijvoorbeeld 1 op 1 sessies te gaan geven. De toetsing gaat niet meer per maand en klassikaal, maar individueel en per opdracht.  Ook wordt er per leeronderwerp bekeken op voldoende of onvoldoende. Leeronderwerpen zijn bijvoorbeeld

  • zelfreflectie
  • opbouw reading, hoofd en bijzaken kunnen onderscheiden
  • helder en nuchter diepgaande thema’s kunnen duiden
  • omgang met cliënten
  • praktisch toepassen intuïtie in persoonlijk leven
  • zelfzorg
  • etc.

De uitgebreide lijst “Examinering professionalisatiejaar” verkrijg je bij aanvang van het vierde jaar.

Herkansing is enkel relevant met betrekking tot het vierde jaar, omdat examinering enkel in dit jaar van toepassing is. Een student kan in aanmerking komen voor herkansing wanneer deze door overmacht minder tijd en ruimte heeft kunnen creëren voor zichzelf om een voldoende niveau te behalen voor of op de laatste dag van dit traject. De mogelijkheid wordt geboden om zelfstandig door te gaan met de nog te maken opdrachten, hier supervisie voor te krijgen zoals in het vierde jaar wordt gegeven en op een later (in onderling overleg af te spreken) moment dit jaar alsnog officieel af te ronden.

Bij de jaren 2-3-4 wordt van tevoren gekeken of je het voorgaande jaar zeker voor 80 % aanwezig bent geweest en je alle persoonlijke opdrachten gedaan hebt. Daarnaast of het volgende lesjaar aansluit bij je ontwikkeling

Ik heb gekozen voor termijnbetaling van de opleiding Intuïtie Practitioner en moet nog enkele termijnen betalen. Ik wil het nu liever in één keer afbetalen. Hoe kan ik dat doen?

Stuur je een email naar admin@effectieveintuitie.nl met je verzoek. We berekenen wat er nog betaald moet worden, want het totaalbedrag voor termijnbetalingen is iets hoger dan als je in één keer betaald. Je ontvangt van ons een factuur met een link om eenvoudig online te kunnen betalen. We berekenen een extra bedrag van €25 voor administratiekosten. Betaal altijd via de digitale link die je ontvangt op deze factuur, nooit zomaar op onze bankrekening.

Ik kan mijn factuur niet meer vinden?

Al jouw facturen kun je vinden in Mijn Account als je ingelogd bent in de leeromgeving van onze website. Ook je betaaltermijn facturen kun je hier vinden. Je kunt ook kijken naar de volledige uitleg in dit Google doc.

Hoe kan ik me inschrijven voor de workshop?

Inschrijven voor de workshops kan online in onze webshop.

Moet ik me voorbereiden op de workshop Intuïtieactivering en Zelfbescherming?

Je hoeft je niet voor te bereiden op deze introductieworkshop.

Tijdens deze workshop willen we de deelnemers graag zelf de werking van aura’s en chakra’s laten ervaren. We hebben gemerkt dat het dan helpt als deelnemers al enige voorkennis hebben van aura’s en chakra’s, maar dit is geen must. Wat daar mogelijk bij kan helpen is Het Complete Intuïtiepakket.

Door wie wordt de reading gegeven?

Wij werken voor de readings met een klein team van professionele readers. Mensen die allemaal de opleiding, inclusief het Traject Professioneel Auralezen, bij ons succesvol hebben afgerond, lid zijn van de Beroepsorganisatie voor Aurareaders, jaarlijks bijscholing volgen en regelmatig readings verzorgen. Als je behoefte hebt om te weten of de reader bij je past, voel je dan uitgenodigd om dat te bespreken bij het maken van een afspraak.

Hoe maak ik een afspraak voor een reading?

Een afspraak voor een reading kun je bij voorkeur telefonisch maken.
Je bereikt ons op 023-524 88 63. Mocht het telefonisch niet lukken, dan zijn we ook bereikbaar via chat en het contactformulier.

Waar kan ik mijn factuur / facturen vinden?

Je kunt door in te loggen in de Mijn Account van de leeromgeving van onze website alle facturen vinden.

Ik wil mijn termijnbetaling doen, hoe gaat dat in zijn werk?

Om een (termijn)betaling te kunnen betalen moet je altijd inloggen in Mijn Account op de leeromgeving van onze website. Je kunt ook kijken naar de volledige uitleg in dit Google doc.

Ik heb gekozen voor termijnbetalingen van de opleiding Intuïtie Practitioner en moet nog enkele termijnen betalen. Ik wil het nu liever in één keer afbetalen?

Stuur je een email naar admin@effectieveintuitie.nl met je verzoek. We berekenen wat er nog betaald moet worden t.o.v. het standaard cursusbedrag. Je ontvangt vervolgens een factuur met een betaallink om eenvoudig online te kunnen betalen. We brengen €25 administratiekosten in rekening. Betaal altijd via de digitale link die je ontvangt op deze factuur, nooit zomaar op onze bankrekening.

Waarom brengen jullie administratiekosten in rekening bij een aanpassing van termijnbetalingen naar in 1x betalen?

Allereerst geldt het standaardbedrag alleen als er in 1x betaald wordt. Daarbij is het proces van termijnbetalingen volledig geautomatiseerd. Deze aanpassing moet handmatig gebeuren. Er moet een nieuwe factuur worden gemaakt en alle termijnfacturen moeten worden gecrediteerd. Dat is allemaal extra, handmatig werk.

Gaat lesgeven op locatie door ten tijde van Corona?

Wij houden ons aan de regels zoals voorgeschreven door de overheid en het RIVM.

Is lesgeven op locatie niet mogelijk dan wordt de les online gegeven.

Als lesgeven op locatie wel mogelijk is dan houden wij ons aan de geldende regels.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op, we zullen je vraag zo snel en goed mogelijk beantwoorden.

Waar kan ik jullie prijzen vinden?

De prijzen van onze workshops en andere diensten staan in de shop.

De kosten van de opleiding Intuïtie Practitioner vind je hier.

Is er binnenkort een open dag?

Wij organiseren geen informatieavonden of open dagen. We willen je graag kennis laten maken door zelf te ervaren hoe onze activiteiten voor jou werken en doorwerken.

De workshop “Intuïtie Activering en Zelfbescherming” geeft je een goede indruk van wat de opleiding je kan bieden. Het is een eerste kennismaking met de onderwerpen waar je in de opleiding verder op doorgaat.

Een reading verdiept het inzicht in jezelf en in de stappen die je aan het zetten bent in je persoonlijke ontwikkeling. Met een reading kun je meer inzicht krijgen over of het passend voor je is om een opleiding zoals de onze te volgen.

Daarnaast geven we regelmatig webinars over een verscheidenheid van onderwerpen.

Ik ben niet hoogsensitief, zijn de activiteiten geschikt voor mij?

Je hoeft niet hoogsensitief te zijn om van ons aanbod te kunnen profiteren.

Iedereen heeft een gevoelige kant, iedereen heeft de stem van intuïtie in zich en iedereen leest ook energie (bijvoorbeeld als je merkt of de sfeer ergens goed is of juist niet). Hoogsensitieve mensen ervaren dit soms sterker dan gemiddeld. Onze activiteiten zijn geschikt voor iedereen die interesse heeft om de wijsheid en de kracht die in je intuïtie zit op een praktische manier in te zetten en verder te ontwikkelen. Om hiermee je persoonlijke effectiviteit te te vergroten.

Is er een routebeschrijving naar jullie locatie in Haarlem?

Via deze link kun je de routebeschrijving vinden. Let op, dit is waar de activiteiten plaatsvinden, het is geen bezoekadres.

Mijn vraag staat er niet bij?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op, we zullen je zo snel en goed mogelijk van de gewenste informatie proberen te voorzien.

Back To Top
error: Deze content is beschermd