Geplaatst: 2 augustus 2022

HSP en zelfbescherming

Hoe kan ik mezelf beschermen tegen teveel indrukken van buitenaf?

Deze vraag krijgen we regelmatig. Wat heel begrijpelijk is, omdat als je (hoog-)sensitief of intuïtief bent je naast (voor jou en je situatie) goede bruikbare informatie van buitenaf, ook teveel of niet bij jou horende indrukken kunt krijgen.

Voor een betere bescherming is het goed je te realiseren dat de enige echte en blijvende bescherming van binnenuit komt. Daarom is het om te beginnen belangrijk te weten wat jouw persoonlijke dieperliggende reden of overtuiging is, waardoor je informatie-energie van buitenaf teveel binnen laat komen. Want als je weet wat daaraan ten grondslag ligt kun je effectief met dit gebied aan de gang voor heling en nieuwe constructieve inzichten.

Voorbeeld: wanneer je in je huis tocht voelt is het goed uit te vinden of en waar je een raam of deur (teveel) hebt opengezet en dit desgewenst (wat) te sluiten. Zo is het ook goed innerlijk op onderzoek te gaan naar waar jij in jezelf de deur teveel open hebt laten staan en wat jij nodig hebt en jezelf kunt geven om daar verandering in aan te brengen.

Naast inzicht helpt ook juíst het subtielere, dat is sensitieve of intuitieve, waarnemen. Hierdoor zie, weet of voel je sneller wanneer en in welke situaties je te open bent en teveel opneemt. Je leert alert te worden op de eerste innerlijke signalen dat het teveel is voor je. Hoe vroeger je de seintjes van jezelf herkent en erkent, hoe makkelijker het is jezelf tijdig te steunen en te beschermen.

“Honoring your own boundaries is the clearest message to others to honor them, too. – Gina Greenlee”

Soms maken mensen zich zorgen dat, wanneer ze zich meer zullen openen voor hun (hoog)gevoeligheid en intuïtie, dit een grotere kwetsbaarheid zal geven. En ze zich hierdoor juist nog meer overspoelt zullen voelen. Onze ervaring is echter dat wanneer je op een gegronde manier je intuïtie ontwikkelt, dit automatisch maakt dat je jezelf beter gaat beschermen. Van binnenuit. Omdat intuïtieve ontwikkeling hand in hand gaat met vergroten van je zelfinzicht en betere zelfzorg.

Met andere woorden: door middel van het trainen van je intuïtie word je adequater in het jezelf ondersteunen en zorgen voor (het behoud van) je eigen ruimte. In de boeken van Carolina Bont komt dit uitgebreid aan de orde. Zoals bijvoorbeeld in “Hoogsensitiviteit als Kracht” o.a. in het hoofdstuk ‘sensitieve weerbaarheid’. En uiteraard leer je dit heel goed door de lessen en de persoonlijke begeleiding in de Opleiding Effectieve Intuïtie en de inzichten en handvatten die je hiermee krijgt.

Zelfzorg

Jezelf beschermen tegen indrukken van buitenaf en ervoor zorgen niet overspoeld te raken leer je door bewuster te worden van je eigen energie, je zwakke en sterke kanten. Inzicht krijgen in waar en van waaruit jij van binnenuit jezelf teveel openzet en wat je nodig hebt voor heling. Uiteraard kun je altijd gebruik maken van technieken, maar het wordt dweilen met de kraan open als je niet tegelijkertijd bezig bent met bewustwording, met heling van binnenuit.

“The greatest tool of self-love is self-awareness. Once you truly know yourself, love is the only option. – Vironika Tugaleva”

Zelfzorg is het volgende essentiële punt om bescherming van binnenuit te creëren. Aandacht en compassie hebben voor jezelf en luisteren naar wat je verlangt en/of nodig hebt. Dat kan bijvoorbeeld zijn meer rust nemen, zorgen voor voedende(r) contacten, gezond(er) eten, ruimte maken je intuïtie (verder) te ontwikkelen, goeie steun/support zoeken in je persoonlijke groei, lekker luieren of juist actief bezig zijn.

En vooral ook een liefdevolle(re) communicatie met jezelf aangaan. Iedere relatie floreert bij goeie oprechte aandacht. Dat geldt dus ook voor de relatie die jij hebt met jezelf. Je kunt onder andere jezelf regelmatig innerlijk de vraag stellen “hoe gaat het met me- wat heb ik op dit moment in deze situatie nodig wat ik mezelf kan geven”. Om daarna deze inzichten om te zetten in constructieve actie.

In je aura is gelijk te zien wanneer je beter voor jezelf zorgt. Je energie wordt krachtiger, voller en helderder en het beschermende vermogen van je aura neemt toe.

Methoden en technieken

Hiervoor ging het over het belang van zelfinzicht vergroten en de noodzaak van zelfzorg. Wanneer je deze beide punten ruim aan bod laat komen in je leven of de intentie hebt dit meer plek te gaan geven in je dagelijkse realiteit, heb je baat bij ondersteunende technieken en methoden. Zoals bijvoorbeeld een voor jou beschermende kleur toelaten in je aura of jezelf in het licht plaatsen. Dit visualiseren, voorstellen of gewoon er aan denken dat dit gebeurt heeft een heel ondersteunend effect op je energie.

Watervogels, zoals eenden, brengen wat lichaamseigen vet aan op hun veren zodat de waterdruppels er vanzelf afglijden. Wanneer je je voorstelt dat je aura hetzelfde kan, door een beschermende rand om je aura heen te visualiseren, stimuleer je jezelf om alles wat niet bij jou hoort en dus belastend is voor jouw energie, als vanzelf van je af te laten glijden.

“Listen to your intuition. It will tell you everything you need to know” – Anthony J. D’Angelo”


Tags: , ,