skip to Main Content
STAP-budget
Start jouw opleiding met €1000,- subsidie

Erkend STAP-aanbieder

Werkenden én werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 jaarlijks een zogenaamd STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. STAP (Stimulans ArbeidsmarktPositie) is een subsidieregeling waarmee men een sterkere positie op de arbeidsmarkt kan verkrijgen. De overheid wil met dit STAP-budget werkenden en werkzoekenden helpen om zich te ontwikkelen tijdens hun loopbaan, om hiermee baankansen te vergroten en doorgroei naar andere functies te stimuleren.

Centrum voor Effectieve Intuïtie is als NRTO keurmerkhouder door de overheid erkend als STAP-aanbieder. Hierdoor is het mogelijk om onze 5-daagse opleiding Into Intuition te volgen door middel van een financiering vanuit het STAP-budget.

De Voorwaarden

Er geldt een aantal voorwaarden als je het STAP-budget wilt aanvragen.

  • Je bent tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
  • Je werkt in loondienst, bent ondernemer of hebt momenteel geen werk.
  • Je ontvangt op het moment van de aanvraag geen studiefinanciering, lerarenbeurs of tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen.
  • Je scholing start minimaal 4 weken nadat je STAP-budget hebt aangevraagd bij het UWV maar uiterlijk binnen 3 maanden na afloop van het aanvraagtijdvak.
  • Je hebt dit jaar nog niet eerder het STAP-budget toegekend gekregen.

Wanneer kan het STAP-budget aangevraagd worden?

Er zijn vijf tijdvakken in 2022 waarbinnen STAP-budget aangevraagd kan worden. Het beschikbare budget wordt verdeeld over deze vijf aanvraagtijdvakken. Het eerste tijdvak is in maart-april, het tweede tijdvak in mei-juni, enz. De deelnemer kan het STAP-budget aanvragen in een van de tijdvakken. Belangrijk is wel dat het STAP-budget niet te vroeg wordt aangevraagd. De scholingsactiviteit die de deelnemer wil volgen moet binnen 3 maanden na afloop van het aanvraagtijdvak waarin het STAP-budget is aangevraagd beginnen. Als bijvoorbeeld het STAP-budget wordt aangevraagd in het aanvraagtijdvak maart-april, dan moet de scholingsactiviteit uiterlijk op 31 juli starten.

Vraag de subsidie op tijd aan
Op 1 maart start de eerste aanvraagtermijn voor het STAP-budget. Zodra het budget op is, kun je geen subsidie meer ontvangen in dat tijdvak. Het is dus belangrijk dat je niet te lang wacht.

Hoe vraag ik het STAP-budget aan?

Wanneer je wilt starten met een opleiding meld je je aan en reken je af. Bij het inschrijven geef je in het opmerkingenveld aan dat je gebruik wilt maken van het STAP-budget. Je ontvangt na aanmelding een aanmeld bewijs. Je kunt vervolgens het aanmeld bewijs uploaden bij het UWV via het STAP-portaal en starten met de aanvraag, dit kan via deze link: https://www.stapuwv.nl/stap/p/voorportaal.

Nadat jouw aanvraag ontvangen is, wordt deze beheerd en uitgevoerd door het UWV. Nadat je aanvraag is ingediend en door het UWV is goedgekeurd, wordt het gesubsidieerde bedrag betaald aan de opleider. Wij storten dit bedrag vervolgens naar je terug. Dat betekent voor jou een korting van €1.000 op de factuur van jouw opleiding of cursus! Je kunt dit budget per persoon 1 keer per kalenderjaar aanvragen.

Heb je nog vragen?
Kijk voor meer informatie over het STAP-budget op de website van het UWV of neem contact met ons op per mail: admin@effectieveintuitie.nl. We helpen je graag verder.

Back To Top