ernee

Ernee ten Anscher
(strategisch communicatieadviseur)

De tien lessen van het eerste jaar zijn voorbij gevlogen en hebben op mij veel impact. Van tevoren wist ik nauwelijks wat ik kon verwachten. Ik ben er open ingestapt: “effectieve intuïtie klinkt goed, zeker in een tijd waar ‘skills van de 21e eeuw’ zoals intuïtie, creativiteit en originaliteit steeds belangrijker worden”. Inmiddels zie ik wat ik leer als een waardevolle manier van waarnemen en informatieverwerking. De opleiding geeft mij een enorme bewustzijnsverrijking die natuurlijk doorwerkt in mijn persoonlijke en werkende leven.

Elke les ga ik met plezier heen. Ik weet nooit wat de les in mij teweeg gaat brengen, maar je kunt er op rekenen dat de stof interessant is en je raakt op een manier die je aankunt. Per les staat een ander levensgebied centraal dat je bijna systematisch onderzoekt. Dat onderzoekende bevalt mij heel erg goed, ik doe de ene na de andere ontdekking.Dat onderzoekende bevalt mij heel erg goed, ik doe de ene na de andere ontdekking. Bijvoorbeeld, hoe ik in beweging ben, hoe ik me verbind aan andere mensen, wat me energie geeft, aan het hart gaat, hoe ik tegen mezelf praat, door welke brillen ik kijk en met welke overtuigingen ik mezelf aanstuur. Het heeft bij mij nu al tot knetter heldere inzichten geleid die doorwerken in hoe ik mij gedraag. Zo ben ik het “sukkel!” tegen mezelf zeggen aan het afleren en laat ik het leven iets meer ontspannen ontrollen.

Het mooie is dat elke cursist zijn eigen les maakt omdat je eigen ervaringen van vroeger en nu centraal staan en vooral de conclusies die je eruit hebt getrokken. Daarbij activeer je op een mooie, eenvoudige en praktische manier je eigen wijsheid om eerdere conclusies eventueel te vervangen zodat ze ten goede komen aan je bestaan. Een eyeopener voor mij was bijvoorbeeld de vraag: “Komt wat je belangrijk vindt in het leven voldoende terug in je agenda?” Hoe praktisch wil je het hebben?

Het telkens oefenen en uitwisselen met medecursisten geeft voor mij een extra dimensie aan de opleiding. Het is bijzonder hoe divers en in wezen hetzelfde iedereen is. Annette is een fijne leraar. Zonder in de te gemakkelijke goeroe-valkuil te stappen, deelt ze haar wijsheid en biedt ze veiligheid, vertrouwen en onverwacht ook een zekere nuchterheid waardoor veel ruimte ontstaat voor ieders leerproces. Op een onnadrukkelijke manier zorgt ze voor een prettige ontwikkelomgeving. De lessen bieden een ontdekkingstocht die mij levenslustig en blij maakt en die ik elk ontvankelijk slim mens kan aanraden.