Keurmerken en Partners

Home > Keurmerken en Partners

Geregistreerd CRKBO opleider

Het Centrum voor Effectieve Intuïtie is geregistreerd CRKBO opleider. In het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) worden onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Opname in dit register is gekoppeld aan een kwalitatieve audit van de instelling (de erkenningsregeling).  Door het CRKBO geregistreerde opleidingen / cursussen zijn vrijgesteld van btw. Meer informatie vind je op de website CRKBO.

Trees for all

Het Centrum voor Effectieve Intuïtie werkt volledig CO2-neutraal. Onder andere door vanaf 1 januari 2016 voor alle cursisten aan de opleiding een boom te laten planten. We hebben hiervoor een overeenkomst afgesloten met Trees for All.

Trees for All draagt bij aan een duurzame wereld en investeert daarmee in de toekomst. Door bomen te planten, CO2 uitstoot te compenseren en door bewustwording te vergroten. Bewustwording over de klimaatproblematiek en de mogelijkheden om daar persoonlijk positieve invloed op te hebben.

Trees for All is de enige stichting in Nederland mét CBF keur waar compensatie mogelijk is in duurzame projecten. Trees for All investeert uitsluitend in haar eigen natuurbeschermings- en ontwikkelingsprojecten en handelt niet in CO2-credits. Op deze manier geniet de lokale bevolking extra inkomsten en draagt het project bij aan herstel van natuur en milieu. Deze projecten hebben een economische, ecologische en sociale meerwaarde voor de samenleving en dragen bij aan een gezonder klimaat.

Wil je zelf CO2 compenseren? Bereken dan eenvoudig wat je kunt doen, moet doen of wat het oplevert.
Ga daarvoor naar de website van Trees for All

Vegan friendly

Het Centrum voor Effectieve Intuïtie werkt Vegan Friendly

Alles is energie. Ook wat je eet en drinkt. Daarom vinden wij het belangrijk dat alles waar je je mee voedt góede energie heeft, energie die vrede uitstraalt ipv lijden. Daarbij vinden we dat spiritualiteit toelaten in je leven ook inhoudt dat je dit in de praktijk brengt. Daarom kiezen we voor duurzaam, eerlijk en zonder dierenleed. En zijn we naast Fair Trade en CO2 neutraal ook Vegan Friendly.

Vegan Friendly betekent dat eetgelegenheden, (web)winkels en andere initiatieven een (deels) veganistisch aanbod hebben. Ons veganistische aanbod gaat van een heerlijke Latte met plantaardige melk op de lesdag tot en met een volledig verzorgd veganistisch arrangement tijdens de Nature Quest. We nodigen je graag uit om stil te staan bij wat je eet, in het bijzonder op het moment dat je eet, voel of ervaar wat de uitwerking van je eten op je is. Op je fysiek, op je stemming, op je emoties, op je hele systeem.

The Green Web Foundation

De website van Het Centrum voor Effectieve Intuïtie wordt groen gehost. Dat kun je checken bij The Green Web Foundation.

“Op een dag zal internet volledig draaien op hernieuwbare energie. De Green Web Foundation ontwikkelt tools om die overgang te versnellen.” The Green Web Foundation is een onafhankelijke kleine stichting van vrijwilligers die zich inzet om de vergroening van het internet te realiseren.

Dat onze website als “groen” te boek staat, dat betekent dat de partij die daadwerkelijk de apparatuur heeft opgesteld staan om onze website en e-mail verbinding te realiseren, werk maakt van energiebesparende machines en in de datacenters gebruikt maakt van 100% groene stroom via Nederlandse wind. Ook in de koeling van de datacenters is oog voor besparende en duurzame keuzes, o.a. door te koelen met buitenlucht.

Bij The Green Web Foundation kun je gratis een app downloaden die je op je computer kunt installeren. Je ziet dan in 1 oogopslag welke sites groen zijn en welke niet. Een aanrader!

NRTO

Het Centrum voor Effectieve Intuïtie bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat het Centrum voor Effectieve Intuïtie voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders.

Wij conformeren ons aan de aan de door de NRTO opgestelde Algemene voorwaarden en Gedragscode.

Hoogsensitief.nu

Hoogsensitief.nu is een platform van HSP-ers en professionals die zelf HSP zijn en/of werken met HSP-ers.  Aangezien Carolina Bont (haar werk en de door haar geschreven boeken) en het door haar opgerichte Centrum voor Effectieve Intuïtie toonaangevend zijn voor HSP in Nederland, zijn we hier uiteraard bij aangesloten.

Bezoek ook eens de website van Hoogsensitief.nu