Een aantal vragen beantwoord

Home > Opleiding Intuïtie Practitioner > Een aantal vragen beantwoord

KLEUREN EN VORMEN

Tijdens mijn werk als acupuncturist zie ik af en toe kleuren en vormen om mensen heen. Leer je tijdens de opleiding wat de betekenis daarvan is en hoe je die kunt toepassen in het werken met mensen?

Wie kleuren en vormen om mensen heen waarneemt, krijgt spontaan intuïtieve indrukken. Je kunt er echter weinig mee doen, zolang je hun betekenis niet kent. Tijdens de opleiding ontwikkel je niet alleen het ver­mogen om kleuren en vormen in de aura waar te nemen, maar je leert ook betekenis te geven aan wat je ziet. In haar boek Een nieuwe werkelijkheid geeft Carolina Bont een overzicht van de mogelijke betekenissen van kleuren. Tegelijkertijd wijst ze er heel duidelijk op dat je je waarneming altijd in relatie moet brengen met de persoon en de situatie. Wanneer je door de opleiding vertrouwd bent geraakt met het gebruiken van je intuïtie, zullen kleur en vorm in chakra’s en aura hun geheimen steeds meer onthullen. Bij het aftasten van het energieveld komt een ander soort intelligentie kijken dan die je gewoonlijk gewend bent te gebruiken. Met oefening kun je leren subtiele en bruikbare aanwijzingen op te vangen met betrekking tot je eigen energiehuishouding en die van je cliënt.

NIEUWE MOGELIJKHEDEN

Na de reading en de workshop voelde ik mij een tijd lang veel levendiger. Van de nieuwe mogelijkheden die ik voor mezelf zag, kon ik er enkele uitvoeren en daar heb ik nog steeds plezier van. Langzaamaan begin ik echter te merken, dat het gevoel afneemt. Wat kan ik doen om het contact met mezelf te herstellen en de inspiratie structureel te integreren in mijn dagelijks leven?

Tijdens de workshop ben je intensief bezig om in contact te komen met degene die je werkelijk bent. Het is dan ook heel begrijpelijk dat je in de periode erna open stond voor je wezenlijke behoeften. Je hebt onder­vonden hoe inspirerend dat doorwerkt. Maar wie verwacht dat een kracht die je jarenlang hebt genegeerd na één dag weer volledig zijn werk kan doen verlangt te veel. Daar is oefening voor nodig. De opleiding biedt je de mogelijk­heid om door middel van training het contact met je intuïtie te her­stellen en te versterken.

AURA WAARNEMEN: GAVE OF VERWORVENHEID?

Ik geef bio-release massage. Een vriendin en collega van mij volgt de opleiding. Zij kan nu zien wat het effect van haar massage op de cliënt is. Ik merk dat zij hierdoor in staat is adequater te werken. Ik zou dat ook willen maar ik betwijfel sterk of ik het wel kan leren. Ik heb nog nooit een aura gezien. Ik vraag mij af of het een aangeboren talent is of dat je het kunt leren.

Als je masseert doe je verschillende dingen op energieniveau: je bevordert de energiestroom, je breekt opeen­gehoopte energiepatronen af, je herstelt het ritme in het energieveld van je cliënt. Je kunt zowel het ervaren en waarnemen van energie oefenen als het laten stromen van bepaalde energie in chakra’s. Beide spelen een rol in je leven maar train je je erin dan krijg je er grip op. Dat begint bij de bewustwording van hoe het allemaal werkt. Daarom is de wens om beter gebruik te maken van je intuïtie een goed begin. Je kunt een afspraak maken voor een individuele reading en aan de workshop deel­nemen. Wanneer je verder zou willen gaan vragen wij jou een motivatie­brief te schrijven. Op grond daarvan adviseren wij je verder te gaan met de opleiding of nog even te wachten en eerst andere talenten te ontwikkelen. Bij een positief advies kun je erop rekenen dat je, met de juiste inzet en leerhouding, het vermogen om aura’s te zien sterk zult ontwikkelen.

HELDERE COMMUNICATIE

De reading en de workshop waren verhelderend en inspirerend. Sindsdien ben ik me veel meer bewust van de invloed die anderen op mij hebben en andersom. Hierdoor kan ik veel soepeler met moeilijke situaties omgaan. Daar het ook in mijn werk belangrijk is zuiver en direct bezig te zijn, zou ik mijn inzicht graag willen verdiepen en uitbreiden. Hoe werken jullie daarmee in de opleiding?

Intuïtieve waarneming leidt in de eerste plaats tot een direct en helder contact met jezelf. Zoals je in de boeken van Carolina Bont kunt lezen kun je alleen helder met anderen communiceren als je dat helder met jezelf kunt. Tijdens de opleiding ben je iedere les systematisch bezig de commu­nicatie met jezelf te verbeteren. De aanwezigheid van en oefening met medecursisten, de aangeboden theorie en de begeleiding werken hierbij inspi­rerend en ondersteunend. Na verloop van tijd zul je merken dat je de verworvenheden automatisch toepast in het dagelijks leven en dus ook in je werksituatie.