In de media

Vaar je op je intuïtie?

Vaar je op je intuïtie?

Margriet augustus 2015 | Interview-tekst: Marlies Hanse |

Verstand of intuïtie

Sommige mensen varen blind op hun intuïtie en zien het als een betrouwbaar kompas. Zelfs de bekende natuurkundige en uitvinder AlbertMargriet Einstein noemde zijn intuïtie het kostbaarste geschenk en vond dat de maatschappij in de vroeg twintigste eeuw al teveel nadruk legde op het verstand. Ook neuropsycholoog Noortje Muselaers is overtuigd van het belang van intuïtie. ‘De hele dag door maak je onbewust beslissingen, zonder zorgvuldig alle informatie te bestuderen en af te wegen. Ons onbewuste brein werkt ontzettend snel. Het kan zoveel tegelijkertijd afwegen op basis van al onze eerdere ervaringen, dat het niet gek is om hier op te vertrouwen.’

Dichter bij het besluit

Joke Hermens is auteur en filosoof en heeft voor haar boek ‘Stil de Tijd’ onderzoek gedaan naar de filosoof Agier Benson.
Deze Fransman kenschetste intuïtie als ‘voelend ervaren’. Volgens hem was intuïtie een belangrijke tool waarmee je woorden kunt geven aan je gevoelens en emoties. Hermens: ‘Voor mij betekent je intuïtie gebruiken dat je niet je gedachten voorrang geeft, maar juist voelend probeert te ontdekken wat er nog meer is. Je probeert je verstand te verbinden aan je gevoel, om zo te proberen om een situatie beter te doorgronden. Helaas leven we in een maatschappij die sterk bepaald wordt door alles wat we kunnen meten. Voor intuïtie is weinig ruimte. Wetenschappers willen ons wijsmaken dat we alleen dat zijn wat je onder de scan kunt zien. Ik ben er juist van overtuigd dat we allemaal een innerlijke binnenwereld hebben vol emoties, gevoelens, geschiedenissen en ja, ook intuïties. Als je geraakt wordt door muziek, is dat een ervaring die je niet alleen kunt verklaren met je verstand. Om dat gevoel onder woorden te kunnen brengen, moeten we onze intuïtie gebruiken. Ook bij het maken van belangrijke beslissingen is het waardevol om gebruik te maken van onze intuïtie. Uit onderzoek blijkt zelfs dat het beter is om belangrijke beslissingen op een intuïtieve manier te maken, dan blind te varen op het rationele plus-en-min-lijstje. Sta je bijvoorbeeld voor de keuze om een baan wel of niet aan te nemen? Probeer dan niet alleen verstandelijk te bedenken of de baan goed is voor je carrièreontwikkeling, maar durf ook te voelen. Wat zegt je intuïtie? Als je daar meer op leert te vertrouwen, brengt dat je dichter bij de juiste beslissing.’

Onderbuikgevoel

Luisteren naar je intuïtie is echter geen vaardigheid die we in onze westerse maatschappij met de paplepel naar binnen gegoten krijgen. Helga Moulen (56) probeert bewust te letten op haar intuïtie, maar maakt weleens mee dat ze toch geen acht slaat op haar buikgevoel. ‘In mijn eigen praktijk ben ik veel bezig met spiritualiteit en intuïtie, maar het is de kunst om ook in het dagelijks leven gehoor te geven aan mijn intuïtie. Zo had ik een grouponbon gekocht voor een hot stone massage en was ik op weg naar de salon. Tot twee keer toe vergat ik hoe ik moest rijden, terwijl ik de buurt op mijn duimpje ken. Zodra de behandelaar de deur open deed, voelde ik in iedere vezel van mijn lijf dat ik niet op de goede plek was. Maar wat doe je dan? Ik durfde de afspraak niet te annuleren, dus in nam met tegenzin plaats op de behandeltafel. Nog geen halve dag later kreeg ik een extreme pijnreactie in mijn spieren. Een week lang kon ik mijn arm niet optillen en had ik veel last van mijn rug. Wat had ik een spijt dat ik niet naar mijn intuïtie geluisterd had!’

Alledaagser dan je denkt

Carolina Bont, auteur en intuïtiecoach heeft een praktische methode ontwikkeld om juist in dagelijkse situaties naar je intuïtie te luisteren. Intuïtie beschrijft zij als inzichtgevend vermogen. Niet luisteren naar je intuïtie komt volgens haar vaak voort uit onzekerheid. Je durft niet te vertrouwen op je eigen ideeën of je vindt het lastig om ergens tegenin te gaan wanneer je omgeving een andere mening heeft. Bont: ‘Het verhaal van Helga is begrijpelijk. Het is ongemakkelijk om je afspraak af te zeggen terwijl je al binnen staat, dus lijkt het op dat moment beter om je intuïtie te negeren. Het voorbeeld dat ze geeft, laat ook zien dat intuïtie veel alledaagser is dan je meestal beseft. Je gebruikt het de hele tijd. Wanneer je aanvoelt dat je kind extra aandacht nodig heeft bijvoorbeeld of dat je vriendin iets voor je verzwijgt. Je intuïtie is betrouwbaar, maar let er wel op dat je het niet verwart met vooroordelen, wensen of angst. Zelfkennis – inzicht hebben in je eigen behoeften en reactiepatronen – is dus van belang. Naar je intuïtie luisteren en handelen is bovendien belangrijk wanneer je intuïtieve vaardigheden, zoals creativiteit of communicatieve vaardigheden, optimaal wilt kunnen inzetten en ontwikkelen. Je beperkt jezelf onnodig wanneer je je intuïtie niet gebruikt. Je verstand gebruiken is natuurlijk ook nuttig, maar je leven wordt er rijker van als je leert luisteren naar je intuïtie.’

Intuïtieoefening

Carolina Bont – Intuïtiecoach, auteur & oprichter van het Centrum voor Effectieve Intuïtie. ”Intuitie speelt vaak een grote rol bij de dingen waar je goed in bent. Bekijk dat eens. Let op de ideeënvonkjes, de beelden en gevoelens die je verder helpen als je bezig bent. Benoem iets waar je goed in bent (communicatieve vaardigheden, een spel, tekenen, dansen, organiseren, een sport, koken, noem maar op. Kun je zien of en waar je intuïtie een aandeel heeft in je goede resultaten?

Hoe kom je in contact met je intuïtie?

  • Sta open voor kleine signalen en onderzoek vermoedens.
  • Wees aanwezig en merk je innerlijke beleving en reacties op.
  • Heb constructieve aandacht voor jezelf en anderen.
  • Stel opbouwende vragen. Niet: hoe kom ik van dit probleem af?

Maar: welk inzicht heb ik nu nodig om een nieuwe constructieve stap te doen?

Heb je interesse in onze opleiding of één van onze andere producten?

Neem contact op met Annette en ze beantwoord graag al je vragen!

Neem contact op