In de media

Je Suis Energie

Je Suis Energie

Libelle juni 2017 | Tekst: Nienke Pleysier

Dat we méér zijn dan alleen ons lichaam en ons verstand is al eeuwenlang een wijdverspreid idee. De gedachte erachter is dat we een bepaalde energie uitstralen en dat iedereen een aura heeft. Wat betekent dat eigenlijk?

LibelleAl toen ze een klein meisje was, wist Annette van den Berg dingen over andere mensen zonder dat iemand haar iets had verteld. Soms zag ze kleuren om iemand heen die een bepaald gevoel bij haar opriepen. Verdriet, blijdschap, angst. Ook zag ze weleens zomaar beelden. Zoals bij de buurvrouw van haar vriendinnetje. Als klein meisje wist ze gewoon dat het daar niet pluis was. Ze voelde verdriet en er schoten nare beelden door haar hoofd wanneer ze de buurvrouw tegenkwam. Jaren later ontdekte Annette dat ze in staat was om dingen af te lezen uit het energieveld dat om mensen heen schijnt, oftewel het aura. Deze gave zette ze in toen ze eerst aurareader en vervolgens directeur van het Centrum voor Effectieve Intuïtie werd. Tijdens een van haar workshops kwam ze de buurvrouw van destijds, inmiddels een oude vrouw, tegen. De buurvrouw vertelde Annette dat er vroeger misbruik had plaatsgevonden in haar gezin. Zie je wel, dacht ze. Haar gevoel van toen was juist geweest.

Giswerk

We hebben allemaal weleens meegemaakt dat je dingen gewoon wéét, zonder dat iemand je iets heeft verteld. Dat je, wanneer je goede vriendin het koffiebarretje binnen komt lopen, meteen vóélt dat ze in de put zit. Zelfs al wandelt ze nog zo opgewekt op je af en probeert ze haar gevoelens voor je te verbergen. Of dat je, wanneer je thuiskomt, gewoon direct wéét dat er een grijze wolk van woede om je eega heen hangt, ook al zie je alleen nog maar zijn rug. Hoe dit soort onverklaarbare intuïtieve kennis precies tot ons komt, dat blijft gissen. In spirituele kringen wordt ons ‘aura’ hiervoor verantwoordelijk gehouden, de energetische lagen die zich om ons lichaam bevinden en die allerlei informatie over onszelf en de interactie met onze omgeving bevat.

Plato zei het alJe suis energie!

Ja, precies, lekker vaag. Ruikt u de wierook al? Maar hoewel het bestaan van het aura wetenschappelijk nooit bewezen is, beschreven oude Griekse wijsgeren zoals Plato en Aristoteles al dat ‘de ziel’ niet in, maar om het lichaam heen zou zitten. En godsdienstige stromingen zoals het hindoeïsme en boeddhisme stellen dat we behalve een gewoon lichaam ook een ‘energetisch lichaam’ hebben, onzichtbaar voor het nietspirituele oog. Het mag duidelijk zijn: het idee van het bestaan van het aura is wijdverspreid, maar altijd omgeven door enig mysterie door het idee dat het slechts een handjevol mensen gegeven is een aura te kunnen zien of ervaren. Dat je speciale gaven moet bezitten om ermee in contact te staan. Maar stel nu eens dat het veel simpeler is? Dat er gewoon zoiets bestaat als een energetisch veld, en dat we daar helemaal niet mysterieus over hoeven te doen? Omdat we er zelf vrij makkelijk toegang tot hebben. En dat wanneer we ermee in contact staan, het ons allerlei, heel concrete, voordelen kan opleveren. Kom maar op met dat aura. Daarom: een gesprek met twee mensen die aura’s kunnen lezen.

Aurareader-energycoach Annette van den Berg over het aura van buitenaf:

“Ik zie energie om mensen heen, kleuren en bewegingen van energie. Als we het over aura’s hebben, denken mensen vaak aan de bekende plaatjes, van een lichaam met allemaal kleurlagen eromheen. Die kunnen inderdaad worden waargenomen, maar die kleuren op zich zeggen niet zo veel. Want de kleuren in het aura kunnen op heel veel manier worden geïnterpreteerd. Boeiender is verder te kijken en te focussen op de beelden, een soort filmpjes, en gevoelens die in iemand zijn energieveld naar voren komen. Die zie ik als ik me iets meer op het aura concentreer. Dat is een intuïtieve manier van waarnemen, van binnenuit, met je innerlijke zintuigen. Als je die manier van ‘kijken’ – of eigenlijk is ‘ervaren’ is een beter woord – ontwikkelt, kun je op deze manier informatie over anderen verkrijgen. Maar belangrijker nog: over jezelf.”

Kan iedereen dat leren?

“Iedereen heeft het vermogen om energie waar te nemen en dat doen we bewust of onbewust ook elke dag. Maar veel mensen hebben het, net zoals ik deed, weggestopt. En hebben het niet verder ontwikkeld. Dan is het nodig om opnieuw vertrouwen te krijgen in jezelf en je intuïtie. Belangrijk is ook te leren onderscheiden wat fantasie, wat projectie en wat een kloppende intuïtieve waarneming is. Én wat je met deze inzichten kunt doen voor jezelf of voor een ander. Ik geef hier al ruim 25 jaar les in en weet dat deze intuïtieve ontwikkeling razendsnel kan gaan en heel diepgaand en transformerend is.”

Wat kun je hier zelf aan hebben?

“Een aurareading, oftewel een lezing van je energie, geeft inzicht in wat je tot nu toe hebt ervaren en wat je beweegt in dit leven, wat je kwaliteiten en wat je valkuilen zijn. Een reading maakt je hier bewuster van, geeft zelfinzicht. Wie een reading heeft gehad, begrijpt zichzelf beter, waardoor de energie doeltreffender gebruikt kan gaan worden. Maar sterker dan een aurareading krijgen, werkt het om dit zélf te leren waarnemen. Je leert je dan namelijk bewuster te worden van je eigen energie. En ontdekt hoe je intuïtie op allerlei momenten en situaties op een gegronde en effectieve manier geraadpleegd kan worden. Op dat moment verdiept het contact met jezelf, waardoor er steeds meer behoefte én mogelijkheden komen om het beste in jezelf naar boven te halen. Ook wordt dan geleerd, naast open te zijn, jezelf meer te beschermen tegen te veel prikkels van buitenaf. Dat is ook voor hoogsensitieve mensen een heel waardevolle ervaring.”

Psycholoog en energetisch ademtherapeut Peter Kampschuur over het aura van binnenuit:

“Dagelijks ervaar ik in mijn praktijk dat wij uit meer bestaan dan slechts ons lichaam. Naast ons lichaam, en onze geest, het denken, bestaan we ook uit energie en dat wordt ook wel ons aura genoemd. Die energie stroomt door ons heen, maar bevindt zich ook in lagen rondom ons lichaam. Je zou het kunnen vergelijken met de beroemde matroesjka-poppetjes, ook wel ‘Russische poppetjes’ genoemd. Als je zo’n poppetje openmaakt, zit er een kleiner poppetje in; en als je dat openmaakt een nog kleiner poppetje, en dat gaat nog een paar keer door. Maar het is niet zo dat onze andere lichamen net als die poppetjes in het fysieke lichaam zitten. Ogenschijnlijk is dat het buitenste, maar het is precies andersom: het fysieke lichaam is het binnenste poppetje en de andere energielagen bevinden zich daaromheen. Er zijn mensen die dergelijke energievelden bij anderen kunnen zien en daar ook van alles aan ophangen, maar ik vind het veel interessanter om er zelf contact mee te leren maken. Op die manier kan je aura fungeren als een soort kompas, een leidraad en een graadmeter.”

Hoe kun je het zelf leren voelen?

“Wie zich ontspant, de ogen dichtdoet en zich concentreert op de ademhaling, die helemaal doorstroomt van de onderbuik tot aan de sleutelbeenderen, kan ontdekken dat de eigen binnenruimte, de ruimte waarin je jezelf aanwezig voelt, veel ruimer is dan verwacht op grond van het formaat van het lichaam zoals je dat van buitenaf ziet. In deze binnenruimte stroomt en straalt er iets, en je kunt voelen dat die ‘energie’ ook door de huid heen uitstraalt. Wie zich verder ontspant, dieper, kan voelen dat de huid dus helemaal geen grens is en dat je niet alleen in deze binnenruimte bent, maar ook om de contouren van je lichaam heen – als energie, straling, trilling. Dan voel je je energielichaam, het tweede of etherisch lichaam. Het straalt niet alleen in, maar ook om het fysieke lichaam heen. Zo kun je je gaan voelen als ‘van energie’ in plaats van ‘van vlees en bloed.’

Wat levert dat op?

“Door ons bewust te worden van onze energie worden we meer dan alleen het fysieke lichaam. Dit is een eerste stap op weg naar bewustzijnsverruiming. Als je je spanningen en verkrampingen loslaat en deze ruimere zelfbeleving toelaat, lijkt het wel alsof je ‘binnenruimte’ de ruimte buiten je lichaam omvat. Het gevoel dat je als energieveld ruimer bent dan je fysieke lichaam is dus een stap vooruit op de innerlijke reis die leidt tot een ander, waarachtig zelfbesef. Tot een dieper contact met jezelf. Met wat je voelt, vanbinnen, wat voor effect je omgeving op je heeft. Voelt het goed, of juist niet? Waar zit spanning, hoe kan ik die loslaten? Je verdiept het contact met jezelf en ervaart dan steeds meer de behoefte en de mogelijkheden het beste in jezelf naar boven te halen. Bovendien leer je voelen om dat intuïtieve of onverklaarbare te durven vertrouwen.”

Heb je interesse in onze opleiding of één van onze andere producten?

Neem contact op met Annette en ze beantwoord graag al je vragen!

Neem contact op