skip to Main Content
Keurmerken
Onze organisatie is gecertificeerd door de bekende keurmerken

Onze keurmerken

Centrum voor Effectieve Intuïtie is er trots op dat zij is gecertificeerd voor kwaliteit door respectievelijk het NRTO, CRKBO en KNTO.

Lees hieronder meer over deze keurmerken.

NRTO Keurmerk
CRKBO Keurmerk
TNO Keurmerk

NRTO Keurmerk

Het Centrum voor Effectieve Intuïtie bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat het Centrum voor Effectieve Intuïtie voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders.

Wij conformeren ons aan de aan de door de NRTO opgestelde Algemene voorwaarden en Gedragscode.

Geregistreerd CRKBO opleider

Het Centrum voor Effectieve Intuïtie is geregistreerd CRKBO opleider. In het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) worden onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Opname in dit register is gekoppeld aan een kwalitatieve audit van de instelling. Door het CRKBO geregistreerde opleidingen / cursussen zijn vrijgesteld van btw. Meer informatie vind je op de website CRKBO.

KNTO

Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO) is een online platform voor kwaliteitsborging van vakopleidingen, modules en bij- of nascholingen in het particulier onderwijs, met ruime ervaring in complementaire gezondheidszorg (CAM-zorg).

Back To Top
error: Deze content is beschermd