Hoogsensitiviteit als kracht troubadour carolina bont interview

Home > Hoogsensitiviteit als kracht troubadour carolina bont interview

Over hooggevoeligheid – Interview met Carolina Bont

(Troubadour nr. 35, najaar 2004)

hsak-voorkant-112pxIn een wereld die steeds drukker, lawaaiiger, voller en sneller wordt hebben steeds meer volwassenen en kinderen last van een overdaad aan externe stimulansen. Volgens recent onderzoek heeft ongeveer twintig procent van alle mensen een beduidend gevoeliger zenuwstelsel. Ze hebben moeite met overdadige prikkels, zijn kwetsbaarder en laten zich sneller beïnvloeden door stemmingen. Hoogsensitiviteit als kracht, dat in januari zal verschijnen, gaat over dit verschijnsel. Een interview met de schrijfster.

Carolina Bont
Hoogsensitiviteit als kracht
Werken met je intuïtie
Spirit – een onderdeel van Kosmos-Z&K Uitgevers

In je volgende boek benader je hooggevoeligheid niet als probleem, maar eerder als een kwaliteit. Wat zijn de positieve kanten van hooggevoeligheid?

Met hooggevoelige eigenschappen ervaar je meer nuances van het leven en kun je intenser genieten. Gedifferentieerder kunnen aanvoelen betekent dat je een rijkdom aan ervaring tot je beschikking hebt. Natuurlijk kan dat overweldigend zijn – daar weet ik alles van – daarom is er goed mee leren omgaan zo essentieel. Het allerbelangrijkste is dat bewuster gebruik van je hooggevoelige eigenschappen een ontwikkeling betekent van je intuïtieve kwaliteiten. Intuïtie is ons spiritueel vermogen. De aanbeveling om volop ruimte te maken voor je intuïtie is geen voorstel om je verstand te negeren. Je rationele vermogen is een effectief hulpmiddel om allerlei zaken te regelen en te begrijpen. We hebben onszelf vaak aangeleerd onmiddellijk elke intuïtie weg te wuiven of te negeren met ons verstand. Als je echter je verstand aan­leert je intuïtie te respecteren ontstaat er een vruchtbare samenwerking tussen beide.

Hoe komen deze positieve kanten in je eigen leven naar voren?

Ik heb van jongs af aan veel last gehad van mijn sensitiviteit. Maar na verloop van tijd kreeg ik er inzicht in en leerde ik er goed mee om gaan. Toch was ik er toen nog steeds behoorlijk onzeker door. Het beeld dat ik door mijn gevoeligheid veel dingen nooit zou kunnen was toch nog blijven hangen. Dit is waar veel hooggevoelige personen gemakkelijk in kunnen blijven steken. Ineens had ik er helemaal genoeg van, rond mijn dertigste, alsmaar die gerichtheid op waar ik onhandig in was, wat ik niet kon of waar ik snel last van had. Ik besloot nu eens vooral te gaan letten op wat ik wél goed kon. Dat was een vruchtbaar besluit. Alsof de lucht opklaarde, ik zag duidelijker mijn kwaliteiten en doelen. In het therapeutisch werken met cliënten ben ik toen intuïtie een belangrijker plek gaan geven. Al de ervaring met mijn hooggevoeligheid kon ik toen meer gebruiken en door middel van intuïtieprogramma’s doorgeven. Dat trok toen, en nog steeds, veel mensen. En ook veel hooggevoelige personen. Zowel in het individuele werk als het groepswerk kwam en kom ik voortdurend herkenbare problemen tegen. Niets vond ik gek, raar of vreemd, want ik had daar zelf ook mee geworsteld.

Je hebt het in je boek over het opbouwen van een grotere sensitieve weerbaarheid, wat houdt dat precies in?

Wat ons bezit betreft is iedereen uit op zelfbescherming, we dekken ons in tegen van alles: door verzekeringen en sloten op de deur. Maar van de subtielere negatieve invloeden zijn we ons vaak niet bewust. We laten op psychisch gebied de deur onbewust vaak wagenwijd openstaan. Het is voor iedereen, maar zeker voor mensen die daar extra gevoelig voor zijn, belangrijk je daar bewust van te zijn. Als je gaat ervaren hoe je je energie laat aantasten en hoe je dit kunt voorkomen wordt je weerbaarder en evenwichtiger. Je behoudt de voordelen van je sensitiviteit en je spreekt de kracht van je intuïtie aan die je beschermt. Wanneer je gaat functioneren vanuit je intuïtieve bewustzijnsniveau kun je jezelf beter beschermen. Ik geef daar in mijn boek veel praktische voorbeelden van.

Zijn er ook wel eens momenten waarop de prikkels van de buitenwereld je te veel worden en hoe ga je daar dan mee om?

Het wordt me teveel bijvoorbeeld bij kermis of carnavallawaai, te grote mensenmassa’s in een te kleine ruimte, rooklucht of een bedompt vertrek waar geen spoortje frisse lucht valt te bekennen. Ik zal niet op Koninginnedag in de Kalverstraat gaan lopen voor mijn plezier. Mijn intuïtieve weerbaarheid is veel groter geworden maar in dat soort situaties voel ik me flink belast. Ik zorg er dan ook voor dat ik daar niet in terecht kom of vertrek zo snel mogelijk. En als dat laatste echt niet kan ga ik onmiddellijk naar mijn intuïtieve niveau zodat ik voor mijzelf doe wat nodig is op energieniveau en ik rustig blijf. Ik denk overigens dat deze situaties bij de meeste mensen verstorend doorwerkt. Dat het niet opgemerkt wordt bete­kent nog niet dat het geen effect heeft.

Wat is het uitgang­punt in je manier van werken?

Dat iedereen zijn intuïtieve vermogen, zijn innerlijke wijsheid en kracht meer kan leren gebruiken. Ik heb de hooggevoelige eigenschappen in het grotere kader van intuïtie gezet. Deze bredere context geeft de gelegenheid om iets wat in de kleine context hoofdzakelijk als probleem ervaren wordt in de grote context te transformeren naar kracht. De gangbare kleine context geeft ook licht op de problematiek, acceptatie en mogelijkheden er beter mee om te gaan. De grotere context doet dat ook maar doet verdere stappen. Het geeft een aanknopingspunt om een heel belangrijke ontwikkeling in gang te zetten.

Is hooggevoeligheid een verschijnsel van de huidige maatschappij of wordt er nu pas echt aandacht aan besteedt?

hooggevoelige mensen zijn er altijd geweest en het kan zijn dat er steeds meer komen door alle overdruk in de samenleving. Dat het nu meer wordt opgepakt, heeft te maken met deze tijd waarin er een grotere behoefte aan zingeving en individuele spiritualiteit is die van binnenuit komt. Bovendien wordt het veroorzaakt doordat een opjagend tempo steeds meer als gewoon wordt gezien. Er zijn steeds meer mensen die de overlast van drukte, lawaai en informatie moeilijk kunnen verdragen. Het lijkt er vaak op alsof men in het algemeen bang is voor rust en `stilte’.

Tot slot, is dit boek alleen bestemd voor hooggevoelige mensen of kan iedereen er baat bij hebben?

Iedereen heeft er baat bij, want voor elke persoon is het zeer nuttig om zijn intuïtie meer te kunnen aanspreken. Bovendien heeft iedereen zo zijn gevoeligheden op bepaalde terreinen, dat geldt evenzeer voor personen die zichzelf niet als hooggevoelig beschouwen.