Duurzaam ondernemen

Home > Duurzaam ondernemen

Ondernemen betekent voor ons mogelijkheden benutten en kansen creëren voor meer welzijn voor de aarde, de mensen en de maatschappij. We hebben hart voor duurzaam leven en ondernemen en we werken systematisch aan vergroening van onze organisatie. Onze keuzes:

  • We werken volledig CO2-neutraal. Uitstoot compenseren we via Trees for All. Onder andere door vanaf 1 januari 2016 voor alle cursisten aan de opleiding een boom te laten planten door Trees for all.
  • Bankieren bij Triodos (december 2014)
  • Fairtrade en biologische koffie en thee
  • Groene stroom via eigen zonnepanelen
  • Papierloos werken
  • Thuis werken

shutduurzaam2