skip to Main Content

1. Deze disclaimer is bedoeld voor:

  • Website: iedere website waarin de Centrum voor Effectieve Intuïtie een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden.
  • Centrum voor Effectieve Intuïtie: de eigenaar van de website;
  • Gebruik: alles wat via handelingen via de website kunnen worden verricht of voort vloeit.
  • U: de gebruiker van de website.
  • Inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten.
  • Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

2. Bij gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer.

3. Het Centrum voor Effectieve Intuïtie spant er zich voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

4. Centrum voor Effectieve Intuïtie verstrekt de inhoud zonder garantie of waarborg betrekkende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins, van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt.

5. Centrum voor Effectieve Intuïtie is niet aansprakelijk voor eventuele schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit het gebruik maken van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

6. Centrum voor Effectieve Intuïtie mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment en zonder mededeling (laten) veranderen of beëindigen. Hierbij is Centrum voor Effectieve Intuïtie niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

7. Centrum voor Effectieve Intuïtie is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden van derden.

8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. De gebruiker is verantwoordelijk voor al hetgeen hij/zij vanuit de website verstuurt.

9. Centrum voor Effectieve Intuïtie heeft het recht om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of het gebruik van bepaalde diensten van de website te ontzeggen. Tevens kan Centrum voor Effectieve Intuïtie de website monitoren.

Back To Top
error: Deze content is beschermd