De Academie:

Intuïtie Practitioner

Dé opleiding waarin je jezelf ontwikkelt op persoonlijk, professioneel en spiritueel vlak door middel van intuïtieve ontwikkeling

Over de academie

Sta je op een moment in je leven waarbij je voelt dat er meer moet zijn, en ben je klaar om actief vorm te geven aan je eigen ontwikkeling en toekomst? De academie richt zich op mensen zoals jij, die hun intuïtie willen versterken en bewust willen kiezen meer voor zichzelf te gaan staan en authentieker te leven. Te focussen op wat werkelijk belangrijk is.
Ons lesprogramma combineert theoretische kennis met praktische tools en bewustwording-oefeningen, ontworpen om je te helpen je volledige potentieel te benutten en je intuïtie te gebruiken als leidraad. Je leert over zelfbewustzijn en effectieve communicatie, ervaart vanaf dag 1 een heel sterke positieve innerlijke transformatie en leert tegelijkertijd concrete stappen te zetten om je leven te veranderen, geleid door je steeds krachtiger wordende intuïtie.

De Academie Intuïtie Practitioner biedt een unieke kans om je intuïtieve vermogens te ontwikkelen en te verfijnen, waardoor je in staat bent om op een dieper niveau te leven en te handelen. Of je nu op zoek bent naar persoonlijke groei, professionele ontwikkeling of een dieper begrip van jezelf en de wereld om je heen, deze academie biedt de tools en technieken om je intuïtie te versterken en het beste uit jezelf te halen. Het stelt je in staat om meer in afstemming te leven met je innerlijke drive en wijsheid, waardoor je meer voldoening, succes en vervulling kunt ervaren in alle aspecten van je leven. Daarbij is de 1 op 1 support uniek te noemen en de praktische aanpak kenmerkend voor deze training. Je leert je intuïtie praktisch en effectief in te zetten in je dagelijks leven waardoor je je authenticiteit, zelfbescherming en innerlijke wijsheid vergroot.
Ben je klaar om verantwoordelijkheid te nemen voor je persoonlijke groei, je intuïtie te verfijnen en een leven te leiden dat echt van jou is? Ontdek hoe onze academie je kan helpen je ambities waar te maken en neem vandaag nog de eerste stap.

Laat het leven niet aan je voorbij gaan

Onze unieke lesmethode “effectieve intuïtie” is ruim 35 jaar geleden ontwikkeld door Carolina Bont, oprichtster van het Centrum en auteur van diverse succesvolle boeken. De methode bestaat onder meer uit geavanceerde intuïtieve methoden, psychotherapeutische kennis, awareness, mindfulness-training en praktische oefeningen. Deels is deze informatie tijdloos en deels is het doorontwikkeld door Annette om precies aan te sluiten bij de tijd waarin we nu leven.

Binnen het Centrum voor Effectieve Intuïtie werken we op HBO-denk en werkniveau. Dat geldt dus ook voor de Academie Intuïtie Practitioner. Er gelden géén speciale (voor)opleidingseisen. Een HBO-denk- en werkniveau wil niet zeggen dat je ook daadwerkelijk een HBO-opleiding moet hebben gevolgd. Wij vinden het belangrijker dat je naar jezelf wilt en durft te kijken, open kunt staan voor wat je in de opleiding aangeboden wordt en dit toepast, en gemotiveerd bent om je te ontwikkelen. Voorafgaand aan deelname wordt bekeken of het voldoende bij je aansluit.

Wat ga je leren op de academie?

 • Praktische toepassing van intuïtie: Leer hoe je intuïtie praktisch kunt inzetten in alle aspecten van je leven, inclusief je werk en relaties.
 • Energetisch subtiel waarnemen: Verfijn je vermogen om energetische signalen en subtiele aanwijzingen waar te nemen, wat je helpt om effectiever te zijn in je dagelijkse interacties en besluitvorming.
 • Versterking van innerlijk leiderschap: Ontdek hoe je jouw innerlijke leiderschap kunt versterken en krachtige beslissingen kunt nemen vanuit een diepere verbinding met je intuïtie.
 • Vertrouwen en zelfverzekerdheid: Ontwikkel een groter gevoel van (zelf)vertrouwen, eigenwaarde en zelfverzekerdheid, zowel persoonlijk als professioneel.
 • Persoonlijke groei en professionele ontwikkeling: Ervaar een unieke gelegenheid voor groei en ontwikkeling, zowel op persoonlijk als professioneel vlak.
 • Diepere persoonlijke relaties en levensdoelen: Ervaar een diepere vervulling in je persoonlijke relaties en levensdoelen, en vind betekenis en verbinding in alles wat je doet. Je maakt contact met praktische spiritualiteit en zingeving en integreert dit in je dagelijks leven.
 • Intuïtieve levenswijze in een wereld vol verandering: Leer hoe je jouw intuïtieve vermogens kunt gebruiken als kompas in een wereld die voortdurend in beweging is, en ontdek hoe intuïtie een onmisbare gids kan zijn in tijden van onzekerheid en verandering.
 • In het vierde jaar leer je ‘aurareaden’ of ‘intuïtie practitioner’ professioneel in de praktijk te brengen.

Hoe is de academie opgebouwd?

De academie Intuïtie Practitioner bestaat uit vier op elkaar aansluitende leerjaren. Elke leerjaar vormt een afgerond geheel. Na afronding van elk leerjaar kun je besluiten of je gelijk verder wil gaan, even wil wachten of dat het bereikte voldoende voor je is. Een persoonlijk advies van de docenten kan je helpen bij het maken van deze keuze.

De eerste drie lesjaren staan in het teken van je persoonlijke ontwikkeling en de verbinding en integratie van het geleerde met je dagelijks leven zoals werk en relaties. Zowel in je privéleven als in je professionele leven merk je hiervan vrijwel direct het effect.

Het professionalisatie-jaar; het vierde jaar staat in het teken van verdieping en professionalisering en biedt de mogelijkheid om tot professioneel Aurareader of professioneel Intuïtie Practitioner geschoold te worden. Er is alle ruimte in dit laatste jaar om te zien welke beroepsuitoefening het beste bij je past. Het verschil met de eerste drie jaren is dat je in dit professionalisatie-jaar leert om energie te lezen en gebruik te maken van je intuïtie en (hoog)sensitiviteit en dat je dit als een op zichzelf staand beroep kunt uitoefenen of dieper kan verankeren in je bestaande werk.

Data en tijdsinvestering

 • De lesdagen en begeleidingsgesprekken zijn allen online.
 • Lesdata: 2024: 27 oktober, 1 december – 2025:12 januari, februari,  maart,  april,  mei , juni. (data worden zsm aangevuld)
 • Tussentijds vinden studiegroepen plaats, waaraan per jaar 30 uur wordt besteed, exclusief de verslaglegging aan de docent.
 • Omdat we het belangrijk vinden dat alles wat we op de lesdag bieden en in beweging gebracht wordt, goed kan integreren in het dagelijkse leven, zijn er tussentijdse online Q&A avonden. Deze zijn ook online.
 • Buiten de lesdagen om is er de mogelijkheid om persoonlijke begeleiding te krijgen. Daar zijn geen extra kosten aan verbonden.

De training wordt gegeven door Annette van den Berg. Sinds 2015 is ze directeur van het Centrum voor Effectieve Intuïtie, en ze heeft al meer dan 30 jaar ervaring met het coachen én trainen van individuen en groepen.

Directeur Centrum van Effectieve Intuïtie
Annette van den Berg

Opbouw van de academie

 • Jaar 1: Basis Intuïtie Practitioner
 • Jaar 2: Advanced
 • Jaar 3: Lichaamsgericht
 • Jaar 4: Professionalisatie

Jaar 1: Basis Intuïtie Practitioner

In dit eerste leerjaar ben je intensief bezig ieder chakra (energiecentrum) in je aura te ontwikkelen. Elk van de zeven chakra’s staat voor een ander bewustzijnsniveau. Als een chakra zich ontwikkelt, wordt je je meer bewust van dat niveau en de daarmee verbonden thema’s.

Door de praktische manier van werken en de stimulerende samenwerking met medecursisten bieden deze lessen een krachtige stimulans om meer gebruik te maken van de inspirerende invloed van je intuïtie. De lessen zijn gericht op situaties in je dagelijkse leven, waardoor het direct inzetbaar is. Uniek en kenmerkend voor de academie is de persoonlijke ondersteuning die je kunt krijgen.

Het lesgeld voor het eerste jaar bedraagt € 2750. In termijnen betalen kan ook en bedraagt € 2900.

Bij de prijs inbegrepen:

 • 8 lesdagen online
 • 2 x extra online Q&A (of meer indien gewenst)
 • Meerdere persoonlijke ondersteunende 1 op 1 gesprekken
 • Begeleiding bij integratie het geleerde in dagelijks leven (zowel privé als werk)
 • Bereikbaarheid docent tussendoor
 • Intervisie
 • Huiswerkbegeleiding
 • Inclusief Een nieuwe Werkelijkheid. Exclusief de overige boeken van Carolina Bont.

Wat ga je leren tijdens het eerste jaar?

 • Subtieler leren waarnemen (energetisch bewustzijn ontwikkelen) en het helen van je eigen energiegebied.
 • Het vergroten van je emotionele intelligentie en de potentie van hooggevoeligheid herkennen en toepassen.
 • Je motivaties t.a.v. je doelstellingen verhelderen. Daadkrachtiger worden en inspiratie opdoen.
 • Creatief gebruik maken van dromen.
 • Vrijer zijn, jezelf beschermen tegen ongewenste invloeden (zowel werk als privé).
 • Bewuster en effectiever communiceren met jezelf en met anderen (zowel werk als privé).
 • Groeien in eigenwaarde en zelfrespect.
 • Je intuïtie praktisch toepassen (zowel werk als privé).

Toetsing gebeurt na iedere lesdag d.m.v. de verslaglegging van persoonlijke en gezamenlijke opdrachten. Elk lesjaar wordt afgerond met een persoonlijk verslag en evaluatie.

Dit is wat je kunt na het eerste jaar:

Na het eerste jaar ben je in staat om effectief je eigen energie in te zetten. Kun je veel subtieler waarnemen en tegelijkertijd jezelf veel beter beschermen. Je hebt mogelijkheden aangereikt gekregen om je intuïtie praktisch en constructief in te zetten zowel in je werk als in je persoonlijke leven. Je hebt inzicht gekregen in je sterke en kwetsbare kanten. Je hebt belangrijke stappen gezet in het groeien van je eigenwaarde. Je ervaart intuïtie steeds meer als een dagelijkse tool. Je ervaart in toenemende mate waarde van je intuïtie. En voor wie hooggevoelig is, weet na dit jaar zichzelf afdoende te beschermen en de gevoeligheid als talent in te zetten.

Jaar 2: Advanced

In het tweede jaar gaan we meer de diepte in. Hierin is een belangrijk terugkerend thema: de ruimte maken voor geluk. Wij leren je hoe je je kan afstemmen op jouw intuïtie. We kijken ook naar de dynamiek van innerlijke ontwikkeling en hoe je deze voor jezelf en anderen kunt toepassen.

Het lesgeld voor het eerste jaar bedraagt € 2750. In termijnen betalen kan ook en bedraagt € 2900.

Bij de prijs inbegrepen:

 • 8 lesdagen
 • 2 x extra online Q&A avonden (of meer indien gewenst)
 • Meerdere persoonlijke ondersteunende 1 op 1 gesprekken
 • Begeleiding bij integratie het geleerde in dagelijks leven (zowel privé als werk)
 • Bereikbaarheid docent tussendoor
 • Intervisie
 • Huiswerkbegeleiding en tweemaandelijkse evaluatie ivm persoonlijke doelen
 • Exclusief boeken van Carolina Bont.

Wat ga je leren tijdens het tweede jaar?

 • De 7 gebieden in jouw aura te herkennen
 • Flexibeler loslaten
 • Inzicht te krijgen in de werking van verschillende ego’s
 • Intuïtie inzetten op een constructieve manier
 • De wet van oorzaak en gevolg (karma)
 • Inzicht te krijgen in jouw functioneren

Toetsing gebeurt na iedere lesdag d.m.v. de verslaglegging van persoonlijke en gezamenlijke opdrachten. Elk lesjaar wordt afgerond met een persoonlijk verslag en evaluatie.

Dit is wat je kunt na het tweede jaar:

Na dit jaar heb je kennis en verruimd bewustzijn van diepergaande thema’s in jezelf en de input en effect daarvan in je dagelijks leven. Door de vele alledaagse thema’s die aangereikt worden in dit tweede jaar, heb je veel meer zicht gekregen op jezelf, jouw functioneren. Je weet de dynamiek van jouw innerlijke ontwikkeling en bent steeds beter in staat daar adequaat op te reageren. In contact met de buitenwereld heb je geleerd hoe je je intuïtie op een constructieve manier kunt gaan inzetten. Je hebt je intuïtieve vaardigheden een stuk verder ontwikkeld en dat laat zich zien op alle gebieden in je leven.

Jaar 3: Lichaamsgericht

In het eerste en tweede leerjaar leer jij het contact met je lichaam verbeteren. In het derde jaar wordt dit thema verder uitgewerkt door je lichaamsbewustzijn verder te verhogen. Je leert nieuwe vaardigheden om je intuïtie directer en duidelijker in je aura en lichaam waar te nemen. Zo kan je dit direct in je eigen leven toepassen. additioneel wordt er in totaal nog zo’n 20 uur aan studietijd besteed.

Het lesgeld voor het derde jaar bedraagt € 2750. In termijnen betalen kan ook en bedraagt € 2900.

Bij de prijs inbegrepen:

 • 8 lesdagen
 • 2 x extra online Q&A avonden (of meer indien gewenst)
 • Meerdere persoonlijke ondersteunende 1 op 1 gesprekken
 • Begeleiding bij integratie het geleerde in dagelijks leven (zowel privé als werk)
 • Bereikbaarheid docent tussendoor
 • Intervisie
 • Huiswerkbegeleiding en tweemaandelijkse evaluatie ivm persoonlijke doelen
 • Exclusief boeken van Carolina Bont.

Wat ga je leren tijdens het derde jaar?

 • Inzicht te krijgen tussen de wisselwerking van je aura, lichaam en lichaamsbeelden
 • Hoe je efficiënt om kan gaan met conflicten
 • De fysieke realiteit spiritueel te ervaren
 • Spiritualiteit te ervaren in de fysieke wereld
 • Jouw energie doeltreffend richten
 • De samenhang tussen je lichaam en geest kennen

Toetsing gebeurt na iedere lesdag d.m.v. de verslaglegging van persoonlijke en gezamenlijke opdrachten. Elk lesjaar wordt afgerond met een persoonlijk verslag en evaluatie.

Dit is wat je kunt na het derde jaar:

Je lichaamsbewustzijn is sterk toegenomen en verbonden met je intuïtie. Je zelfbeeld is helder geworden en ook de impact daarvan op alle vlakken in je leven. Daardoor kun je intuïtie op een nog veel dagelijkser en directere manier toepassen. Je hebt geleerd in de meest uiteenlopende situaties in contact te kunnen blijven met je energie, bewustzijn hebben over jezelf, wat je nodig hebt en daarnaar te handelen. Dit in verdergaande dynamiek tussen jou en je omgeving. Je hebt geleerd verantwoordelijkheid te nemen voor en de kracht te gebruiken van je eigen energie en intuïtie. Je hebt een veel helderder beeld gekregen over “wie ben ik”. Je hebt geleerd spiritualiteit op heel aardse manier vorm te geven.

Jaar 4: Professionalisatie

In het laatste jaar ga jij je professionaliseren. Dat wil zeggen: je kan jouw eigen kwaliteiten die je hebt ontwikkeld tijdens de opleiding in de praktijk gaan inzetten. Bijvoorbeeld als aurareader. Door je intuïtie aan te scherpen, kun je dit nog veel specifieker toe te passen en te integreren in je dagelijks leven. Zowel privé als in je werk. Het 4e jaar kent circa 42 lesuren en minimaal 68 uur studietijd in de vorm van readings, verslaglegging, intervisie en supervisie.

Het lesgeld voor het vierde jaar bedraagt € 2750. In termijnen betalen kan ook en bedraagt € 2900.

Bij de prijs inbegrepen:

 • 13 lesbijeenkomsten
 • Persoonlijke ondersteunende gesprekken op aanvraag
 • Heel intensieve 1 op 1 begeleiding ivm de ingeleverde opdrachten.
 • Exclusief boeken van Carolina Bont.

Wat ga je leren tijdens het vierde jaar?

 • Hoe jij jouw intuïtie en waarnemend vermogen op professioneel niveau kan toepassen
 • Waar de grens ligt tussen jouw beroep en dat van een ander uit het sociaal-medische werkveld
 • Inzicht te krijgen in de energetische werking van uiteenlopende psychische toestanden en ervaringen
 • Hoe jij jouw intuïtieve waarneming zo helder mogelijk kan verwoorden
 • Waar een professionele aurareading aan moet voldoen
 • Hoe jij intuïtie kan toepassen in een professionele setting

In het professionalisatie (4e) jaar zijn er minimaal 10 toetsingsmomenten en meer als de student dit nodig heeft om het einddoel te behalen. Naar aanleiding van elke toetsingsmoment wordt aangeraden een supervisie gesprek te hebben, waarbij persoonlijke leerpunten worden doorgenomen. Dit is een verplicht onderdeel als men gecertificeerd wil worden bij de afsluiting van dit jaar.

Dit is wat je kunt na het vierde jaar:

Je hebt geleerd je intuïtie zo in te zetten dat je in staat bent om energie te lezen. Je kunt het geleerde praktisch en integer integreren in de eigen situatie en werkzaamheden. Je weet hoe je je intuïtieve kanaal zo zuiver mogelijk kunt houden. Je hebt inzicht in de energetische werking van de meest uiteenlopende psychische toestanden en ervaringen. Je hebt geleerd dit op heel praktische en down to earth manier toe te passen met alle respect voor de eigenheid van de ander. Wanneer je wilt kun je op professioneel niveau je intuïtie en waarnemend vermogen gaan gebruiken als Aurareader of Intuïtie Practitioner.

Wil jij graag afstuderen als professioneel aurareader en/of als professioneel intuïtie practitioner? Dan is het nodig dat je een ruim aantal readings (of casussen waarin blijk is gegeven van een heldere en krachtige manier van intuïtie toepassing) van professionele kwaliteit hebt gegeven volgens eisen van de docent. Ook dient jouw zelfevaluatie helder en krachtig te zijn en weet je hoe je opbouwend kritisch kunt zijn en blijven ten opzichte van je eigen functioneren. Je kunt een diploma met alleen Intuïtie Practitioner behalen of een diploma met Aurareader en Intuïtie Practitioner.

Na dit traject kun je in welke beroepsgroep dan ook je intuïtie en je eigen kwaliteiten vakkundiger inzetten. Mocht je professioneel aurareader willen worden en iets meer tijd nodig hebben om dat niveau te bereiken, krijg je tot 1 jaar na de laatste dag voor bijdrage van € 550 de ruimte om readings ter supervisie in te sturen, 1 op 1 te bespreken en alsnog je diploma aurareader te behalen.

Ervaringen van anderen

Dit zeggen onze cursisten over het Centrum

Lilian de Roever
Lilian de Roever Therapeut

Hooggevoeligheid kan je kwetsbaar maken, zeker als je je daar niet van bewust bent. Als je daar goed mee om leert gaan, zoals in deze opleiding gebeurt, maakt het je sterk en rijk! Het is ook erg fijn om in de opleiding met mensen om te gaan met gelijke ervaringen: het samen werken en leren met en van elkaar ervaar ik als een warm bad. Ondertussen geniet ik met volle teugen van alles wat deze geweldige opleiding mij brengt!

Jaco den Haan
Jaco den Haan Hovenier

Ik heb gemerkt dat ik daardoor mijn eigen ervaringen serieuzer ben gaan nemen. De veilige en respectvolle sfeer in de opleiding moedigde me aan me meer te openen. De handvaten die me tijdens de opleiding zijn aangereikt, gebruik ik zeer geregeld in mijn dagelijks leven. Ze geven me veel zelfvertrouwen. Ik voel elke dag weer hoe ik ben gegroeid. Dat is een fantastische ervaring!

Liane Kuijper
Liane Kuijper Fotografe

Voor mij is deze opleiding het mooiste cadeau dat ik mezelf heb gegeven. Al met al kan ik dus zeggen dat mijn leven een hele andere wending heeft gekregen. Het is hard werken maar het is het mooiste dat ik tot nu toe gedaan heb. Had ik dit allemaal kunnen bedenken voor dat ik deze opleiding startte? Nee, absoluut niet. Het heeft mijn verwachtingen ver overtroffen. Ik gun het echt iedereen. Ik voel me vrijer, lichter en vooral gelukkiger met mezelf.

Praktische informatie

Lesgeld

Het lesgeld voor het eerste jaar bedraagt € 2750. In termijnen betalen kan ook en bedraagt € 2900; 1 aanbetaling en 8 maandtermijnen die iedere keer per de 15e van de maand moeten worden voldaan.

Bij de prijs is inbegrepen:

 • 8 lesdagen, van 10.00 tot 15.30 uur per studiejaar.
 • 2 x online Q&A avonden
 • Persoonlijke ondersteunende gesprekken op aanvraag
 • Huiswerkbegeleiding
 • Inclusief Een nieuwe Werkelijkheid en exclusief de andere boeken van Carolina Bont, deze zijn te bestellen via bol.com

Aanmelden voor de opleiding

Start van het lesjaar

Start in voor en najaar. Het 1e leerjaar start op 4 mei 2024.

Extra ondersteuning

Buiten de lesdagen om is er de mogelijkheid om persoonlijke begeleiding te krijgen. Daar zijn geen extra kosten aan verbonden.

Locatie

De lesdagen zijn online.

Praktijktoepassing

Tussen de lesdagen door zijn online Q&A avonden om je te helpen met ons aanbod te integreren in je dagelijkse leven.

Veel gestelde vragen

 • Is deze opleiding iets voor mij?
 • Wie is Effectieve Intuïtie?
 • Krijg ik een diploma?
 • Hoe werkt de toetsing?
 • Wanneer begint de opleiding?

Is deze opleiding iets voor mij?

Als je op zoek bent naar een benadering waarbij je diepgang vindt zonder je te verliezen in vage, zweverige ideeën, maar juist stevig geaard blijft, dan is de Academie Intuïtie Practitioner precies wat je zoekt.

Bij ons gaat het niet om ongrijpbare concepten of onduidelijke termen, maar om concrete tools en inzichten die je meteen kunt integreren in je dagelijkse leven. Het is alsof je een gereedschapskist krijgt overhandigd, boordevol nuttige instrumenten om je intuïtie te versterken en in elke situatie toe te passen. Dit alles zonder het diepere besef van spiritualiteit en subtiele perceptie uit het oog te verliezen.

De Academie Intuïtie Practitioner is er voor mensen zoals jij: betrokken bij het leven en op zoek naar meer duidelijkheid, richting en voldoening. Voor hen die voelen dat er meer is dan enkel het tastbare, maar die tegelijkertijd met beide benen op de grond willen blijven staan. Voor wie meer succes en voldoening in alle aspecten van het leven wil ervaren. Onze academie is aantrekkelijk voor mensen die gewend zijn verantwoordelijkheid te nemen, vanuit innerlijke houding en ook vaak vanwege hun professionele rol, die hun intuïtieve vaardigheden willen ontwikkelen als een waardevolle toevoeging aan hun persoonlijk leiderschap en besluitvorming.

Dus, als je klaar bent om je intuïtieve vaardigheden te versterken en te ontdekken wat er mogelijk is door je innerlijke kompas te volgen, dan ben je bij de Academie Intuïtie Practitioner aan het juiste adres. Praktische, diepgaande wijsheid die echt van pas komt.

Wie is Effectieve Intuïtie?

De docenten binnen het centrum hebben jarenlange ervaring binnen het vakgebied en delen hun kennis altijd met een persoonlijke touch. Er is ruimte voor jou als mens om te zijn wie je bent. Voor ons is het dan ook belangrijk dat jij in een prettige en vertrouwde omgeving aan de slag kan met jouw eigen ontwikkeling.

Ook zijn er speciale supportgroepjes waar jij samen met andere cursisten kan overleggen, uitwisselen en elkaar kan ondersteunen in het leerproces. Dit bloeit vaak uit tot de mooie en hechte vriendschappen.

Krijg ik een diploma?

Je kunt een diploma met alleen Intuïtie Practitioner behalen of een diploma met Aurareader en Intuïtie Practitioner.

Na dit traject kun je in welke beroepsgroep dan ook je intuïtie en je eigen kwaliteiten vakkundiger inzetten. Mocht je professioneel aurareader willen worden en iets meer tijd nodig hebben om dat niveau te bereiken, krijg je tot 1 jaar na de laatste dag voor bijdrage van € 550 de ruimte om readings ter supervisie in te sturen, 1 op 1 te bespreken en alsnog je diploma aurareader te behalen.

Hoe werkt de toetsing?

In het eerste, tweede en derde jaar gebeurt toetsing na iedere lesdag d.m.v. de verslaglegging van persoonlijke en gezamenlijke opdrachten. Elk lesjaar wordt afgerond met een persoonlijk verslag en evaluatie.

In het professionalisatie (4e) jaar zijn er minimaal 10 toetsingsmomenten en meer als de student dit nodig heeft om het einddoel te behalen. Naar aanleiding van elke toetsingsmoment wordt aangeraden een supervisie gesprek te hebben, waarbij persoonlijke leerpunten worden doorgenomen. Dit is een verplicht onderdeel als men gecertificeerd wil worden bij de afsluiting van dit jaar.

Wanneer begint de Academie?

De lessen starten twee keer per jaar. Vraag de precieze data even na bij info@effectieveintuitie.nl of stuur een WhatsApp naar 023-5248863

Is dit dé opleiding voor jou?

Meld je aan en krijg direct toegang tot onze online leeromgeving.

Aanmelden voor de opleiding

Heb je interesse in de Academie of één van onze andere producten?

Stel je vraag via WhatsApp en krijg vandaag nog antwoord. Of maak een vrijblijvende afspraak voor de Clarity Call.