CRKBO

Home > CRKBO

Geregistreerd CRKBO opleider

Het Centrum voor Effectieve Intuïtie is geregistreerd CRKBO opleider. In het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) worden onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Opname in dit register is gekoppeld aan een kwalitatieve audit van de instelling. Door het CRKBO geregistreerde opleidingen / cursussen zijn vrijgesteld van btw. Meer informatie vind je op de website CRKBO.