Blog

Het Centrum voor Effectieve Intuïtie ontvangt NRTO-keurmerk

Het Centrum voor Effectieve Intuïtie ontvangt NRTO-keurmerk

Het Centrum voor Effectieve Intuïtie ontvangt NRTO-keurmerk

Het Centrum voor Effectieve Intuïtie heeft op 3 oktober 2018 het NRTO-keurmerk ontvangen. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden.

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft tijdens een audit vastgesteld dat Het Centrum voor Effectieve Intuïtie voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk. Hiermee kan Het Centrum voor Effectieve Intuïtie aantonen dat hij voldoet aan hoge eisen voor transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

Keurmerk geeft zekerheid bij de keuze voor een aanbieder

Private opleidingsbureaus, onderwijsinstellingen en exameninstituten hebben een breed en divers aanbod aan opleidingsvormen, -technieken en -instrumenten. Deze diversiteit is de kracht van de private opleidingsbranche. Het NRTO-keurmerk fungeert in de opleidingenmarkt als een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een opleidingsinstituut, trainingsbureau, EVC-aanbieder of examenaanbieder.

Bekijk de academie om je als Intuïtie Practitioner te ontwikkelen.

Heb je interesse in onze opleiding of één van onze andere producten?

Neem contact op met Annette en ze beantwoord graag al je vragen!

Neem contact op