Algemene Voorwaarden NRTO en Gedragscode

Het Centrum voor Effectieve Intuïtie hanteert de algemene voorwaarden van het NRTO.

De Algemene Voorwaarden Consumenten van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) zijn tot stand gekomen in overleg tussen de Consumentenbond en NRTO in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieder en de afnemer met betrekking tot de educatieve dienst. De aanbieder kan aanvullende voorwaarden hanteren voor zover deze niet ten nadele van de consument van deze Algemene voorwaarden afwijken.

De Algemene voorwaarden geven de afnemers inzicht in de eisen die worden gesteld aan de overeenkomst, welke onderwerpen daarin aan de orde dienen te komen en wanneer de overeenkomst tot stand komt.

Algemene voorwaarden consumenten: bekijk en/of download de PDF.
Algemene voorwaarden B2B: bekijk en/of download de PDF.

Gedragscode

Voor de privacy zie https://effectieveintuitie.nl/privacyverklaring/

Alle informatie die de onderwijsinstelling te horen krijgt tijdens en tussentijds de lessen, wordt vertrouwelijk behandeld door het opleidingsinstituut en al haar medewerkers. Docenten en andere medewerkers verplichten zich persoonlijke informatie van deelnemers enkel intern te bespreken als het tot doel dient de betreffende deelnemer te ondersteunen, maar geenszins met anderen te delen.

Deelnemers aan welke activiteit van het centrum dan ook, zijn onder andere dmv de door hen ondertekende voorwaarden in het inschrijfformulier gehouden aan geheimhouding over hetgeen zij van/ over andere deelnemers te horen krijgen.

Alle deelnemers worden met  hetzelfde respect behandeld, ongeacht afkomst, achtergrond etc.  Ze zullen altijd worden verwezen naar derden indien er een hulpvraag is die vanuit de zelf-educatieve aard van het centrum niet door het centrum beantwoord kan worden.

Heb je interesse in onze academie of één van onze andere producten?

Plan dan eenvoudig online een gratis en vrijblijvende intake met Annette.

Plan een meet & Greet

Download ons gratis E-book!

Geschreven door Annette van den Berg

Wil je leren vertrouwen op je intuïtie? En leren hoe je je intuïtie heel bewust aan kunt spreken en inzetten in je dagelijks leven? Dan is zelfzorg heel belangrijk. In dit e-book ontdek je in hoeverre jij je intuïtie op dit moment gebruikt en hoe het met jouw zelfzorg is gesteld.

Bekijk het E-book